Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/408601–408700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
408601 2013 MV11 27/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
408602 2013 NN1 20/09/2006 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
408603 2013 OC7 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
408604 2013 OG10 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
408605 2013 QB19 15/02/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
408606 2013 QY25 08/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
408607 2013 QF26 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
408608 2013 QK49 25/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 21885| 3,1 km MPC · JPL
408609 2013 RA73 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
408610 2013 TA40 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
408611 2013 YO16 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
408612 2014 FE30 12/03/2010 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
408613 2014 GT16 11/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
408614 2014 HM164 05/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
408615 2014 KJ16 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
408616 2014 KT33 14/04/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
408617 2014 KQ34 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,9 km MPC · JPL
408618 2014 KT42 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
408619 2014 KK53 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
408620 2014 KB56 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
408621 2014 KN57 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
408622 2014 KQ65 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
408623 2014 KO70 13/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
408624 2014 KS71 11/07/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
408625 2014 KN74 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
408626 2014 KP89 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
408627 2014 KO93 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
408628 2014 KO94 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
408629 2014 KM99 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
408630 2014 LC11 16/09/2001 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
408631 2014 LD11 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
408632 2014 LE12 20/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
408633 2014 LF13 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
408634 2014 LO16 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
408635 2014 LQ17 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
408636 2014 LL19 16/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
408637 2014 LO25 27/09/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
408638 2014 MJ1 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
408639 2014 MC4 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
408640 2014 MM4 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
408641 2014 MX7 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
408642 2014 MT9 03/07/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
408643 2014 MR10 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
408644 2014 MS13 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
408645 2014 MV13 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
408646 2014 MB14 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
408647 2014 MG14 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
408648 2014 MA15 21/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,5 km MPC · JPL
408649 2014 MB15 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
408650 2014 MC15 16/09/2009 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
408651 2014 MN15 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
408652 2014 MO15 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
408653 2014 MQ15 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
408654 2014 MX19 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
408655 2014 MD20 20/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
408656 2014 ML20 21/07/2004 Siding Spring SSS 780 m MPC · JPL
408657 2014 MO20 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
408658 2014 MV20 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
408659 2014 ME24 04/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
408660 2014 MJ24 18/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
408661 2014 MS24 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
408662 2014 MG25 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
408663 2014 MS25 07/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
408664 2014 MC26 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
408665 2014 MF28 01/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
408666 2014 MT28 20/07/2009 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
408667 2014 MU30 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
408668 2014 MM31 30/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
408669 2014 MX31 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
408670 2014 MA37 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
408671 2014 MB37 19/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
408672 2014 MN37 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
408673 2014 MB38 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
408674 2014 MC38 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
408675 2014 MG38 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
408676 2014 MK38 15/06/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
408677 2014 MM38 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
408678 2014 MS38 04/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
408679 2014 MA39 18/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
408680 2014 MO39 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
408681 2014 MX39 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
408682 2014 MA43 14/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
408683 2014 MM43 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
408684 2014 MR47 30/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
408685 2014 MN49 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
408686 2014 MQ49 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
408687 2014 MA50 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
408688 2014 MU52 03/10/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
408689 2014 MT54 23/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
408690 2014 MS56 25/09/2009 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
408691 2014 MX56 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
408692 2014 MR57 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
408693 2014 MM61 09/02/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
408694 2014 MT61 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
408695 2014 MT62 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
408696 2014 ME63 11/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
408697 2014 MX63 29/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
408698 2014 ML64 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
408699 2014 MS68 16/03/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
408700 2014 ND12 07/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL