Danh sách tiểu hành tinh/409301–409400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
409301 2004 TB32 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
409302 2004 TF45 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
409303 2004 TU47 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
409304 2004 TS58 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
409305 2004 TZ69 22/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
409306 2004 TA77 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
409307 2004 TL97 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
409308 2004 TV102 06/10/2004 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
409309 2004 TM106 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
409310 2004 TB138 17/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
409311 2004 TZ149 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
409312 2004 TS156 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
409313 2004 TZ177 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
409314 2004 TV180 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
409315 2004 TR190 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
409316 2004 TX198 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
409317 2004 TN202 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
409318 2004 TA221 08/09/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
409319 2004 TU263 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
409320 2004 TM277 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
409321 2004 TY296 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
409322 2004 TN333 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
409323 2004 TA341 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
409324 2004 TV350 10/10/2004 Kitt Peak M. W. Buie 3,1 km MPC · JPL
409325 2004 TA351 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
409326 2004 TC367 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
409327 2004 TL367 10/10/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
409328 2004 TC368 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
409329 2004 TZ368 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
409330 2004 TF370 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
409331 2004 VX 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
409332 2004 VP3 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
409333 2004 VG18 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
409334 2004 VY37 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
409335 2004 VX38 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
409336 2004 VE42 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
409337 2004 VE53 05/11/2004 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
409338 2004 VK67 09/11/2004 Kitt Peak M. W. Buie 2,3 km MPC · JPL
409339 2004 VM69 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
409340 2004 VZ71 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
409341 2004 XX26 10/12/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
409342 2004 XM35 12/12/2004 Palomar NEAT 390 m MPC · JPL
409343 2004 XM46 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
409344 2004 XP48 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
409345 2004 XQ58 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
409346 2004 XF68 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
409347 2004 XJ70 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
409348 2004 XQ70 11/12/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
409349 2004 XB90 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
409350 2004 XU90 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
409351 2004 XR110 14/12/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
409352 2004 XW118 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
409353 2004 XT128 14/12/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
409354 2004 XE160 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
409355 2004 XT166 02/12/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
409356 2004 XT191 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
409357 2004 YK23 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
409358 2004 YY33 17/12/2004 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
409359 2005 AA1 01/01/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
409360 2005 AG1 01/01/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
409361 2005 AP6 06/01/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
409362 2005 AA7 06/01/2005 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
409363 2005 AA17 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
409364 2005 AS18 08/01/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
409365 2005 AX33 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
409366 2005 AH44 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
409367 2005 AS44 15/01/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
409368 2005 AP52 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
409369 2005 AL70 15/01/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
409370 2005 AH80 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
409371 2005 BQ8 16/01/2005 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
409372 2005 BX11 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
409373 2005 BM24 17/01/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
409374 2005 CB12 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
409375 2005 CN15 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
409376 2005 CY17 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
409377 2005 CE20 02/02/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
409378 2005 CW20 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
409379 2005 CK29 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
409380 2005 CW29 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
409381 2005 CF44 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
409382 2005 CT65 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
409383 2005 DQ1 17/02/2005 La Silla A. Boattini, H. Scholl 860 m MPC · JPL
409384 2005 EH 01/03/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
409385 2005 ED16 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
409386 2005 EA30 05/03/2005 La Silla R. Gauderon, R. Behrend 900 m MPC · JPL
409387 2005 EX30 03/03/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
409388 2005 EL34 03/03/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
409389 2005 EP45 03/03/2005 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
409390 2005 ET58 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
409391 2005 EV66 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
409392 2005 EM73 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
409393 2005 ER97 03/03/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
409394 2005 EE103 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
409395 2005 EF174 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
409396 2005 EX184 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
409397 2005 EF202 08/03/2005 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
409398 2005 EA207 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
409399 2005 EE225 13/03/2005 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
409400 2005 EW245 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL