Danh sách tiểu hành tinh/410301–410400

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
410301 2007 TW352 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
410302 2007 TR361 09/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
410303 2007 TY361 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
410304 2007 TW362 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
410305 2007 TO369 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
410306 2007 TX381 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
410307 2007 TX383 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
410308 2007 TM386 15/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
410309 2007 TT400 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
410310 2007 TU402 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
410311 2007 TK404 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
410312 2007 TZ408 15/10/2007 Catalina CSS 600 m MPC · JPL
410313 2007 TL410 13/10/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
410314 2007 TE425 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
410315 2007 TH425 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
410316 2007 TT428 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
410317 2007 TH434 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
410318 2007 TY434 12/10/2007 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
410319 2007 TP435 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
410320 2007 TG441 08/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
410321 2007 TT452 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
410322 2007 TE453 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
410323 2007 UK2 18/10/2007 Mayhill A. Lowe 2,2 km MPC · JPL
410324 2007 UX6 20/10/2007 Siding Spring K. Sárneczky, L. Kiss 940 m MPC · JPL
410325 2007 UX9 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
410326 2007 UQ11 19/10/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
410327 2007 UT12 16/10/2007 Kleť Kleť Obs. 780 m MPC · JPL
410328 2007 UQ21 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
410329 2007 UL22 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
410330 2007 US29 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
410331 2007 UR47 19/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
410332 2007 UP50 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
410333 2007 US52 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
410334 2007 UB57 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
410335 2007 UQ61 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
410336 2007 UO65 31/10/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
410337 2007 UW67 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
410338 2007 US73 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
410339 2007 UV75 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
410340 2007 UZ76 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
410341 2007 UB79 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
410342 2007 UX89 21/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
410343 2007 UT90 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
410344 2007 UM103 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
410345 2007 UR103 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
410346 2007 UX105 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
410347 2007 UA120 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
410348 2007 UF124 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
410349 2007 UZ128 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
410350 2007 UD135 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
410351 2007 VJ5 03/11/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 1,1 km MPC · JPL
410352 2007 VC11 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
410353 2007 VE11 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
410354 2007 VK12 22/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
410355 2007 VP29 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
410356 2007 VW29 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
410357 2007 VW43 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
410358 2007 VW48 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
410359 2007 VL51 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
410360 2007 VY51 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
410361 2007 VT54 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
410362 2007 VN61 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
410363 2007 VG64 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
410364 2007 VM76 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
410365 2007 VY81 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
410366 2007 VV90 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
410367 2007 VZ144 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
410368 2007 VQ145 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
410369 2007 VP150 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
410370 2007 VN153 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
410371 2007 VQ156 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
410372 2007 VC158 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
410373 2007 VL168 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
410374 2007 VD176 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
410375 2007 VP180 07/11/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
410376 2007 VE198 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
410377 2007 VK216 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
410378 2007 VW216 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
410379 2007 VL220 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
410380 2007 VO237 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
410381 2007 VF238 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
410382 2007 VT267 07/11/2007 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
410383 2007 VO268 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
410384 2007 VK275 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
410385 2007 VG276 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
410386 2007 VJ282 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
410387 2007 VC287 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
410388 2007 VT310 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
410389 2007 VJ312 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
410390 2007 VU324 08/11/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
410391 2007 WV 17/11/2007 La Sagra Mallorca Obs. 5,6 km MPC · JPL
410392 2007 WD4 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
410393 2007 WR11 09/11/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
410394 2007 WH20 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
410395 2007 WN20 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
410396 2007 WL41 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
410397 2007 WB46 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
410398 2007 XX5 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
410399 2007 XJ9 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
410400 2007 XX20 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL