Danh sách tiểu hành tinh/409401–409500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
409401 2005 EF261 12/03/2005 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
409402 2005 EA270 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
409403 2005 EF276 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
409404 2005 EK297 11/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 2,3 km MPC · JPL
409405 2005 GL14 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
409406 2005 GY33 05/04/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,1 km MPC · JPL
409407 2005 GO60 06/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
409408 2005 GV94 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
409409 2005 GC119 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
409410 2005 GX122 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
409411 2005 GV140 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
409412 2005 GL163 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
409413 2005 GO168 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
409414 2005 GE176 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
409415 2005 GL178 15/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
409416 2005 GR200 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
409417 2005 GK205 11/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 940 m MPC · JPL
409418 2005 JK5 01/05/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
409419 2005 JO43 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
409420 2005 JL75 15/04/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
409421 2005 JD97 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
409422 2005 JG98 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
409423 2005 JQ125 11/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
409424 2005 JD133 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
409425 2005 JU143 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
409426 2005 LN21 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
409427 2005 LW32 09/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
409428 2005 LZ50 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
409429 2005 MX35 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
409430 2005 NE44 15/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
409431 2005 NB52 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
409432 2005 NZ77 11/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
409433 2005 NZ90 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
409434 2005 NB101 08/07/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
409435 2005 NC107 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
409436 2005 OD11 28/07/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
409437 2005 OV13 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
409438 2005 OA16 29/07/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
409439 2005 OP19 28/07/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
409440 2005 OK31 27/07/2005 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
409441 2005 PB21 06/08/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
409442 2005 QD5 24/08/2005 Siding Spring SSS 4,3 km MPC · JPL
409443 2005 QX34 25/08/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
409444 2005 QO41 09/07/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
409445 2005 QU59 25/08/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
409446 2005 QG66 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
409447 2005 QJ77 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
409448 2005 QV100 27/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
409449 2005 QK106 27/08/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
409450 2005 QM114 27/08/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
409451 2005 QL122 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
409452 2005 QC134 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
409453 2005 QW135 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
409454 2005 QQ139 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
409455 2005 QM163 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
409456 2005 QO163 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
409457 2005 QE165 31/08/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
409458 2005 QH181 30/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
409459 2005 QL187 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
409460 2005 RU7 08/09/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
409461 2005 RY51 03/09/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
409462 2005 SP3 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
409463 2005 SZ15 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
409464 2005 SK16 30/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
409465 2005 SG21 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
409466 2005 SQ26 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
409467 2005 SU31 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
409468 2005 SJ34 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
409469 2005 SO41 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
409470 2005 SC48 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
409471 2005 SX48 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
409472 2005 SD50 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
409473 2005 SN54 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
409474 2005 SO54 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
409475 2005 SP54 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
409476 2005 SN57 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
409477 2005 SP64 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
409478 2005 SN76 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
409479 2005 SX76 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
409480 2005 SW78 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
409481 2005 SN82 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
409482 2005 ST83 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
409483 2005 SH91 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
409484 2005 SE98 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
409485 2005 SB105 25/09/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
409486 2005 SR107 26/09/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
409487 2005 SP109 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
409488 2005 SP112 26/09/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
409489 2005 SS112 26/09/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
409490 2005 SQ122 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
409491 2005 SJ130 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
409492 2005 SE131 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
409493 2005 SG146 25/09/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
409494 2005 SJ154 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
409495 2005 SV177 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
409496 2005 SD182 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
409497 2005 SY182 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
409498 2005 SC207 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
409499 2005 SY212 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
409500 2005 SW215 12/09/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL