Danh sách tiểu hành tinh/409201–409300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
409201 2003 WS 16/11/2003 Catalina CSS 580 m MPC · JPL
409202 2003 WY2 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
409203 2003 WU16 18/11/2003 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
409204 2003 WX25 21/11/2003 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
409205 2003 WL27 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
409206 2003 WF28 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
409207 2003 WP41 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
409208 2003 WB44 19/11/2003 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
409209 2003 WN44 19/11/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
409210 2003 WO50 19/11/2003 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
409211 2003 WN57 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
409212 2003 WL58 28/10/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
409213 2003 WJ71 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
409214 2003 WV87 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
409215 2003 WA91 18/11/2003 Palomar NEAT 630 m MPC · JPL
409216 2003 WF93 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
409217 2003 WH129 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
409218 2003 WU146 23/11/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
409219 2003 WB147 23/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
409220 2003 WQ169 19/11/2003 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
409221 2003 XN27 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
409222 2003 XH32 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
409223 2003 YT 17/12/2003 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
409224 2003 YK34 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
409225 2003 YH38 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
409226 2003 YR82 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
409227 2003 YT93 21/12/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
409228 2003 YU97 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
409229 2003 YM107 22/12/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
409230 2003 YZ157 26/11/2003 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
409231 2003 YN166 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
409232 2004 AB26 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
409233 2004 BG61 21/01/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
409234 2004 BW147 16/01/2004 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
409235 2004 BH148 16/01/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
409236 2004 CL60 11/02/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
409237 2004 CS66 15/02/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
409238 2004 CZ103 13/02/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
409239 2004 DL21 17/02/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
409240 2004 DF64 29/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
409241 2004 EP6 12/03/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
409242 2004 EC23 15/03/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
409243 2004 EJ38 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
409244 2004 EQ42 15/03/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
409245 2004 ET76 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
409246 2004 EG77 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
409247 2004 EM86 15/03/2004 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
409248 2004 FX37 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
409249 2004 FS57 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
409250 2004 FO63 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
409251 2004 FX66 20/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
409252 2004 FK70 16/03/2004 Valmeca Valmeca Obs. 1,5 km MPC · JPL
409253 2004 FO134 26/03/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
409254 2004 GQ14 13/04/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
409255 2004 GX75 30/03/2004 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
409256 2004 HO1 19/04/2004 Socorro LINEAR AMO 1,9 km MPC · JPL
409257 2004 HN54 21/04/2004 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
409258 2004 HE59 24/04/2004 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
409259 2004 JD3 09/05/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
409260 2004 LO27 13/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
409261 2004 LC30 14/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
409262 2004 PX81 10/08/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
409263 2004 PN87 11/08/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
409264 2004 PS99 11/08/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
409265 2004 PP105 13/08/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
409266 2004 RK9 07/09/2004 Socorro LINEAR 200 m MPC · JPL
409267 2004 RL17 07/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
409268 2004 RW18 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
409269 2004 RY19 07/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
409270 2004 RP23 07/09/2004 Uccle T. Pauwels 940 m MPC · JPL
409271 2004 RS36 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
409272 2004 RV52 08/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
409273 2004 RH96 09/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 710 m MPC · JPL
409274 2004 RW99 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
409275 2004 RA102 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
409276 2004 RU153 10/09/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
409277 2004 RX155 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
409278 2004 RF159 10/09/2004 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
409279 2004 RK167 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
409280 2004 RV201 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
409281 2004 RW202 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
409282 2004 RY211 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
409283 2004 RT225 08/09/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
409284 2004 RK236 10/09/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
409285 2004 RX269 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
409286 2004 RX288 15/09/2004 Saint-Sulpice B. Christophe 2,2 km MPC · JPL
409287 2004 RA290 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
409288 2004 RP293 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
409289 2004 RR293 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
409290 2004 RQ296 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
409291 2004 RX337 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
409292 2004 SP18 18/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
409293 2004 SN32 17/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
409294 2004 SR41 18/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
409295 2004 SP46 18/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
409296 2004 SV51 27/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
409297 2004 TV3 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
409298 2004 TH5 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
409299 2004 TO10 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
409300 2004 TJ20 15/10/2004 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL