Danh sách tiểu hành tinh/408101–408200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
408101 2013 AM82 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
408102 2013 AN89 11/05/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
408103 2013 AW101 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
408104 2013 AV123 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
408105 2013 AU133 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
408106 2013 AC150 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
408107 2013 BA13 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
408108 2013 BH26 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
408109 2013 BK60 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
408110 2013 BX62 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
408111 2013 BN77 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
408112 2013 CL5 10/02/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
408113 2013 CC13 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
408114 2013 CA18 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
408115 2013 CF18 07/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
408116 2013 CR19 19/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
408117 2013 CH22 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
408118 2013 CD24 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
408119 2013 CO24 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
408120 2013 CG30 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
408121 2013 CQ30 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
408122 2013 CN31 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
408123 2013 CS32 10/04/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
408124 2013 CR33 05/01/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
408125 2013 CF36 25/01/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
408126 2013 CH43 17/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
408127 2013 CL49 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
408128 2013 CW54 22/07/2010 WISE WISE 5,1 km MPC · JPL
408129 2013 CH61 08/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
408130 2013 CY61 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
408131 2013 CL66 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
408132 2013 CT66 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
408133 2013 CM67 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
408134 2013 CQ67 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
408135 2013 CM69 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
408136 2013 CU70 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
408137 2013 CF75 07/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
408138 2013 CL75 10/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
408139 2013 CF80 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
408140 2013 CE84 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
408141 2013 CX86 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
408142 2013 CO92 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
408143 2013 CM99 29/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
408144 2013 CA103 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
408145 2013 CM107 30/03/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
408146 2013 CL109 14/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
408147 2013 CM115 16/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
408148 2013 CB116 19/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
408149 2013 CN122 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
408150 2013 CU123 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
408151 2013 CX123 09/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
408152 2013 CG124 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
408153 2013 CQ126 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
408154 2013 CY126 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
408155 2013 CD127 12/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
408156 2013 CP137 09/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
408157 2013 CW137 12/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
408158 2013 CU139 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
408159 2013 CY150 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
408160 2013 CA151 29/05/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
408161 2013 CY158 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
408162 2013 CQ161 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
408163 2013 CJ163 05/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
408164 2013 CS163 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
408165 2013 CH165 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
408166 2013 CQ168 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
408167 2013 CT169 07/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
408168 2013 CE174 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
408169 2013 CB177 18/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
408170 2013 CP181 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
408171 2013 CD183 01/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
408172 2013 CV183 10/04/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
408173 2013 CT191 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
408174 2013 CC198 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
408175 2013 CA199 09/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
408176 2013 CM218 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
408177 2013 CX221 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
408178 2013 DW 25/09/2009 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
408179 2013 DH4 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
408180 2013 DG7 06/07/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
408181 2013 DR11 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
408182 2013 EY2 06/04/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
408183 2013 EK4 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
408184 2013 EF6 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
408185 2013 EF10 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
408186 2013 ED11 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
408187 2013 EU11 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
408188 2013 EO16 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
408189 2013 EG18 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
408190 2013 EG19 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
408191 2013 EC24 15/11/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
408192 2013 EM24 26/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
408193 2013 EA25 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
408194 2013 EM26 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
408195 2013 EM27 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
408196 2013 ER29 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
408197 2013 EC31 29/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
408198 2013 EC32 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
408199 2013 ES32 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
408200 2013 EJ33 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL