Danh sách tiểu hành tinh/407101–407200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
407101 2009 SL284 25/09/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
407102 2009 SO285 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
407103 2009 SF287 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
407104 2009 SK287 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
407105 2009 SJ288 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
407106 2009 SY288 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
407107 2009 SR289 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
407108 2009 SS292 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
407109 2009 SS294 27/09/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
407110 2009 SY297 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
407111 2009 SN299 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,8 km MPC · JPL
407112 2009 SX300 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
407113 2009 SM304 31/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
407114 2009 SZ304 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
407115 2009 SA307 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
407116 2009 SC308 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
407117 2009 SL308 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
407118 2009 SE317 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
407119 2009 SY317 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
407120 2009 SO326 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
407121 2009 SW326 18/09/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
407122 2009 SD327 28/09/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
407123 2009 SH328 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
407124 2009 SA329 16/09/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
407125 2009 SO334 25/09/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
407126 2009 SH340 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
407127 2009 SO340 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
407128 2009 SC342 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
407129 2009 SL350 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
407130 2009 SO350 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
407131 2009 SH355 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
407132 2009 SH357 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
407133 2009 SF359 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
407134 2009 SF362 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
407135 2009 SJ362 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
407136 2009 SD363 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
407137 2009 SH363 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
407138 2009 SW366 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
407139 2009 TD2 11/10/2009 Antares ARO 2,2 km MPC · JPL
407140 2009 TN4 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
407141 2009 TG6 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
407142 2009 TO10 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
407143 2009 TJ11 13/10/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 4,4 km MPC · JPL
407144 2009 TB15 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
407145 2009 TP28 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
407146 2009 TK32 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
407147 2009 TL34 11/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
407148 2009 TK35 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
407149 2009 TE36 14/10/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
407150 2009 TW38 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
407151 2009 TD39 15/10/2009 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
407152 2009 TF41 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
407153 2009 TW44 15/10/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
407154 2009 UH2 18/10/2009 Tzec Maun D. Chestnov, A. Novichonok 3,5 km MPC · JPL
407155 2009 UY4 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
407156 2009 UP6 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
407157 2009 UG7 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
407158 2009 UY7 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
407159 2009 UQ18 19/10/2009 Taunus S. Karge, R. Kling 2,5 km MPC · JPL
407160 2009 UX21 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
407161 2009 UM25 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
407162 2009 UM26 21/10/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
407163 2009 UT26 21/10/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
407164 2009 UK29 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
407165 2009 UN30 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
407166 2009 UR34 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
407167 2009 UA37 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
407168 2009 UH37 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
407169 2009 UU42 20/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
407170 2009 UU46 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
407171 2009 UC50 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
407172 2009 UW50 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
407173 2009 UJ59 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
407174 2009 UP59 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
407175 2009 UY61 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
407176 2009 UD62 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
407177 2009 UW62 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
407178 2009 UE63 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
407179 2009 UQ67 29/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
407180 2009 UN70 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
407181 2009 UR81 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
407182 2009 UB83 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
407183 2009 UN85 06/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
407184 2009 UR86 24/10/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
407185 2009 UV86 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
407186 2009 UJ94 21/10/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
407187 2009 UM94 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
407188 2009 UR97 14/10/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
407189 2009 US98 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
407190 2009 UV115 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
407191 2009 UY116 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
407192 2009 US117 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
407193 2009 UH118 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
407194 2009 UW118 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
407195 2009 UA121 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
407196 2009 UG122 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
407197 2009 UX129 27/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
407198 2009 UG132 28/09/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
407199 2009 UW136 25/10/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
407200 2009 UF137 28/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,3 km MPC · JPL