Danh sách tiểu hành tinh/407001–407100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
407001 2009 RF58 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
407002 2009 RS58 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
407003 2009 RF59 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
407004 2009 RH62 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
407005 2009 RT65 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
407006 2009 RS72 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
407007 2009 RT73 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
407008 2009 RD74 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
407009 2009 RZ75 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
407010 2009 SV5 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
407011 2009 SZ5 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
407012 2009 SW14 18/09/2009 Bisei SG Center BATTeRS 2,6 km MPC · JPL
407013 2009 SZ14 19/09/2009 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
407014 2009 SP15 19/09/2009 Bisei SG Center BATTeRS 3,1 km MPC · JPL
407015 2009 SL20 22/09/2009 Marly P. Kocher 2,2 km MPC · JPL
407016 Danielerdag 2009 SZ21 18/09/2009 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 3,4 km MPC · JPL
407017 2009 SC25 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
407018 2009 SK26 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
407019 2009 SH27 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
407020 2009 SA28 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
407021 2009 SN35 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
407022 2009 SR37 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
407023 2009 SG40 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
407024 2009 SL40 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
407025 2009 SS40 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
407026 2009 SK43 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
407027 2009 SG44 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
407028 2009 SV46 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
407029 2009 SR47 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
407030 2009 ST51 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
407031 2009 SW53 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
407032 2009 ST54 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
407033 2009 SC56 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
407034 2009 SY64 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
407035 2009 SA69 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
407036 2009 SM72 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
407037 2009 SQ72 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
407038 2009 SL81 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
407039 2009 SX94 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
407040 2009 SD98 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
407041 2009 SQ99 20/09/2009 Vitebsk V. Nevski 3,0 km MPC · JPL
407042 2009 SF102 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
407043 2009 SM107 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
407044 2009 SM110 09/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
407045 2009 SU110 18/09/2009 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,8 km MPC · JPL
407046 2009 SG111 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
407047 2009 SP111 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
407048 2009 SM113 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
407049 2009 SR123 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
407050 2009 SF132 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
407051 2009 SL133 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
407052 2009 SZ133 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
407053 2009 SY136 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
407054 2009 SR137 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
407055 2009 SR138 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
407056 2009 SY143 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
407057 2009 SA145 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
407058 2009 SF151 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,2 km MPC · JPL
407059 2009 SP152 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
407060 2009 SK154 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
407061 2009 SJ157 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
407062 2009 SV164 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
407063 2009 SB165 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
407064 2009 SO166 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
407065 2009 SC167 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
407066 2009 SA169 06/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
407067 2009 SF169 14/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,8 km MPC · JPL
407068 2009 SF173 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
407069 2009 SV183 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
407070 2009 SH192 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
407071 2009 SK192 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
407072 2009 SM194 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
407073 2009 SV197 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
407074 2009 SY197 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
407075 2009 SV198 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
407076 2009 SV205 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
407077 2009 SM207 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
407078 2009 SN208 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
407079 2009 SX211 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
407080 2009 SE216 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
407081 2009 SH217 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
407082 2009 SL222 25/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
407083 2009 ST228 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
407084 2009 SV234 31/07/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
407085 2009 SZ244 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
407086 2009 SO254 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
407087 2009 ST254 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
407088 2009 SG255 16/09/2009 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
407089 2009 SH259 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
407090 2009 SZ259 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
407091 2009 SF264 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
407092 2009 SF268 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
407093 2009 SN273 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
407094 2009 SB274 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
407095 2009 SB275 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
407096 2009 SE276 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
407097 2009 SW280 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
407098 2009 SY280 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
407099 2009 SY282 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
407100 2009 SY283 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL