Danh sách tiểu hành tinh/407201–407300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
407201 2009 UU142 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
407202 2009 UR143 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
407203 2009 UU149 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
407204 2009 UQ150 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
407205 2009 UY150 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
407206 2009 UD153 24/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
407207 2009 UK154 22/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 3,9 km MPC · JPL
407208 2009 VR1 09/11/2009 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 2,5 km MPC · JPL
407209 2009 VA2 09/11/2009 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
407210 2009 VS2 09/11/2009 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
407211 2009 VF8 08/11/2009 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
407212 2009 VD16 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
407213 2009 VY18 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
407214 2009 VV39 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
407215 2009 VV42 21/10/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
407216 2009 VP63 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
407217 2009 VO73 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
407218 2009 VA74 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
407219 2009 VW74 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
407220 2009 VM78 09/11/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
407221 2009 VQ85 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
407222 2009 VU87 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
407223 2009 VY92 15/11/2009 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
407224 2009 VB93 08/11/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
407225 2009 VZ95 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
407226 2009 VQ106 09/11/2009 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
407227 2009 WH9 18/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
407228 2009 WY10 20/11/2009 Tzec Maun D. Chestnov, A. Novichonok 3,9 km MPC · JPL
407229 2009 WS19 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
407230 2009 WZ24 21/11/2009 Mayhill A. Lowe 4,1 km MPC · JPL
407231 2009 WA25 21/11/2009 Tzec Maun D. Chestnov, A. Novichonok 2,5 km MPC · JPL
407232 2009 WL35 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
407233 2009 WU43 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
407234 2009 WM51 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
407235 2009 WO53 16/11/2009 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
407236 2009 WR69 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
407237 2009 WW81 18/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
407238 2009 WY84 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
407239 2009 WZ95 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
407240 2009 WP98 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
407241 2009 WO99 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
407242 2009 WD100 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
407243 Krapivin 2009 WQ100 21/11/2009 Zelenchukskaya S T. V. Kryachko 2,1 km MPC · JPL
407244 2009 WN104 20/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
407245 2009 WL157 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
407246 2009 WK164 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
407247 2009 WE168 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
407248 2009 WB185 24/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
407249 2009 WG187 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
407250 2009 WK200 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
407251 2009 WD217 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
407252 2009 WA221 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
407253 2009 WK234 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
407254 2009 WC261 16/11/2009 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
407255 2010 AB57 01/11/2006 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
407256 2010 AG72 13/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,7 km MPC · JPL
407257 2010 AX104 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
407258 2010 AU117 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
407259 2010 AS137 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
407260 2010 BP1 18/01/2010 Dauban F. Kugel 5,2 km MPC · JPL
407261 2010 BQ3 21/01/2010 Haleakala M. Micheli 710 m MPC · JPL
407262 2010 BX37 14/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
407263 2010 BM55 26/08/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
407264 2010 BM61 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
407265 2010 CN35 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
407266 2010 CB43 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
407267 2010 CW54 14/02/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
407268 2010 CX65 09/02/2010 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
407269 2010 CO145 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
407270 2010 CK147 13/02/2010 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
407271 2010 CZ237 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
407272 2010 DQ25 20/02/2010 WISE WISE 1,4 km MPC · JPL
407273 2010 DU73 28/02/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
407274 2010 EC80 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
407275 2010 FS5 17/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
407276 2010 FH14 17/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
407277 2010 FB86 25/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
407278 2010 FM93 26/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
407279 2010 GR100 21/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
407280 2010 GC113 19/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
407281 2010 GA117 18/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
407282 2010 GB117 16/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
407283 2010 GX120 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
407284 2010 GG124 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
407285 2010 GO125 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
407286 2010 GW140 20/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
407287 2010 GB157 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
407288 2010 GS158 15/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
407289 2010 HV63 26/04/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
407290 2010 HH71 27/04/2010 WISE WISE 1,3 km MPC · JPL
407291 2010 HE104 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
407292 2010 JY28 02/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
407293 2010 JH38 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
407294 2010 JT45 23/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
407295 2010 JY108 12/05/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
407296 2010 JT111 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
407297 2010 JT150 11/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
407298 2010 JF152 06/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
407299 2010 KB88 29/07/2006 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
407300 2010 LL53 09/06/2010 WISE WISE 1,4 km MPC · JPL