Danh sách tiểu hành tinh/406901–407000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
406901 2009 DH115 26/02/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
406902 2009 DB121 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
406903 2009 DH124 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
406904 2009 DW124 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
406905 2009 DV130 15/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
406906 2009 DZ131 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
406907 2009 DH136 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
406908 2009 DY136 26/02/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
406909 2009 EQ4 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
406910 2009 EB13 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
406911 2009 EE21 15/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
406912 2009 EX24 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
406913 2009 EF28 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
406914 2009 FM6 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
406915 2009 FL7 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
406916 2009 FC12 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
406917 2009 FB16 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
406918 2009 FG29 22/03/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
406919 2009 FW29 21/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
406920 2009 FJ31 25/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
406921 2009 FU42 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
406922 2009 FN45 18/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
406923 2009 FP49 27/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
406924 2009 FR56 23/03/2009 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
406925 2009 FU63 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
406926 2009 FC66 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
406927 2009 GE1 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
406928 2009 GL6 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
406929 2009 HS11 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
406930 2009 HG14 17/04/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
406931 2009 HT20 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
406932 2009 HZ22 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
406933 2009 HZ27 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
406934 2009 HO40 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
406935 2009 HV56 22/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
406936 2009 HC66 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
406937 2009 HD68 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
406938 2009 HD74 20/04/2009 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
406939 2009 HO74 22/02/2009 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
406940 2009 HZ77 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
406941 2009 HA89 24/04/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 1,6 km MPC · JPL
406942 2009 HC96 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
406943 2009 HO96 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
406944 2009 HC105 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
406945 2009 HC106 19/04/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
406946 2009 JW4 20/04/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
406947 2009 JP5 25/09/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
406948 2009 JA6 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
406949 2009 JH6 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
406950 2009 JQ8 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
406951 2009 JP12 15/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,6 km MPC · JPL
406952 2009 KJ 16/05/2009 Catalina CSS APO 770 m MPC · JPL
406953 2009 KJ17 26/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
406954 2009 MY5 22/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
406955 2009 NA1 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
406956 2009 NN2 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
406957 Kochetova 2009 OK5 21/07/2009 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 1,9 km MPC · JPL
406958 2009 OJ14 29/07/2009 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
406959 2009 OU15 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
406960 2009 OK23 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
406961 2009 PF10 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
406962 2009 PJ10 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
406963 2009 PU15 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
406964 2009 PM19 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
406965 2009 QJ3 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
406966 2009 QO3 16/08/2009 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
406967 2009 QP13 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
406968 2009 QW14 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
406969 2009 QL15 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
406970 2009 QZ38 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
406971 2009 QA41 26/08/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
406972 2009 QZ44 22/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
406973 2009 QZ52 29/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
406974 2009 QY53 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
406975 2009 QE56 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
406976 2009 QL56 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
406977 2009 QF57 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
406978 2009 QS61 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
406979 2009 QE62 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
406980 2009 QG63 28/08/2009 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
406981 2009 QL64 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
406982 2009 QZ64 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
406983 2009 RE5 14/09/2009 Haleakala M. Micheli 1,3 km MPC · JPL
406984 2009 RW9 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
406985 2009 RG11 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
406986 2009 RH13 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
406987 2009 RB16 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
406988 2009 RP25 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
406989 2009 RF30 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
406990 2009 RV37 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
406991 2009 RZ37 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
406992 2009 RT40 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
406993 2009 RV42 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
406994 2009 RD45 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
406995 2009 RN46 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
406996 2009 RU47 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
406997 2009 RS49 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
406998 2009 RW50 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
406999 2009 RR53 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
407000 2009 RO57 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also