Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/406001–406100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
406001 2006 SN358 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
406002 2006 SH359 30/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
406003 2006 SM363 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
406004 2006 SS365 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
406005 2006 SP366 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
406006 2006 SA368 23/09/2006 Moletai Molėtai Obs. 1,0 km MPC · JPL
406007 2006 SJ368 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
406008 2006 SP398 16/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
406009 2006 SG401 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
406010 2006 SX404 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
406011 2006 TK5 02/10/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
406012 2006 TP10 14/10/2006 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Kuli 1,4 km MPC · JPL
406013 2006 TW20 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
406014 2006 TX26 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
406015 2006 TN35 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
406016 2006 TQ36 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
406017 2006 TQ43 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
406018 2006 TZ44 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
406019 2006 TU45 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
406020 2006 TM47 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
406021 2006 TZ52 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
406022 2006 TP54 12/10/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
406023 2006 TN62 10/10/2006 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
406024 2006 TR63 10/10/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
406025 2006 TX68 11/10/2006 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
406026 2006 TL69 11/10/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
406027 2006 TT75 11/10/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
406028 2006 TM77 12/10/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
406029 2006 TY85 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
406030 2006 TP88 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
406031 2006 TA89 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
406032 2006 TB90 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
406033 2006 TF90 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
406034 2006 TC91 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
406035 2006 TV91 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
406036 2006 TM92 14/10/2006 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 980 m MPC · JPL
406037 2006 TA93 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
406038 2006 TG94 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
406039 2006 TD97 12/10/2006 Palomar NEAT 810 m MPC · JPL
406040 2006 TA105 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
406041 2006 TD106 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
406042 2006 TR109 10/10/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
406043 2006 TU119 11/10/2006 Apache Point A. C. Becker 1,8 km MPC · JPL
406044 2006 TX124 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
406045 2006 UY2 16/10/2006 Catalina CSS 7,7 km MPC · JPL
406046 2006 UQ5 16/10/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
406047 2006 UQ7 16/10/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
406048 2006 UA9 16/10/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
406049 2006 UH10 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
406050 2006 UN16 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
406051 2006 US21 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
406052 2006 UA25 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
406053 2006 UJ31 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
406054 2006 UK31 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
406055 2006 UL31 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
406056 2006 UC34 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
406057 2006 US34 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
406058 2006 UU38 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 29841| 1,2 km MPC · JPL
406059 2006 UB50 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
406060 2006 UW53 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
406061 2006 UK61 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
406062 2006 UH63 20/10/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 770 m MPC · JPL
406063 2006 UM73 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
406064 2006 UZ77 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
406065 2006 UH79 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
406066 2006 UD81 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
406067 2006 UP85 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
406068 2006 UT85 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
406069 2006 UM93 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
406070 2006 UR94 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
406071 2006 UN96 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
406072 2006 UR108 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
406073 2006 UB116 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
406074 2006 UO117 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
406075 2006 UJ119 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
406076 2006 UC123 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
406077 2006 UN125 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
406078 2006 UV127 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
406079 2006 UR128 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
406080 2006 UU135 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
406081 2006 UK143 19/10/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
406082 2006 UM144 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
406083 2006 US149 20/10/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
406084 2006 UQ174 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
406085 2006 UL180 16/10/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
406086 2006 UA182 16/10/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
406087 2006 US187 19/10/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
406088 2006 UP188 19/10/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
406089 2006 UQ194 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
406090 2006 UQ203 22/10/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
406091 2006 UJ245 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
406092 2006 UN255 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
406093 2006 UD259 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
406094 2006 UK263 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
406095 2006 UY268 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
406096 2006 UE271 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
406097 2006 UX276 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
406098 2006 UY281 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
406099 2006 UW286 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
406100 2006 UM313 19/10/2006 Kitt Peak M. W. Buie 1,3 km MPC · JPL