Danh sách tiểu hành tinh/405901–406000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
405901 2006 HM36 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
405902 2006 HM56 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
405903 2006 HO64 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
405904 2006 HW71 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
405905 2006 HG72 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
405906 2006 HT82 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
405907 2006 HW98 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
405908 2006 HH99 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
405909 2006 HW103 09/03/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
405910 2006 HC117 26/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
405911 2006 HU120 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
405912 2006 HR132 26/04/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 2,7 km MPC · JPL
405913 2006 JJ11 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
405914 2006 JX62 01/05/2006 Kitt Peak M. W. Buie 750 m MPC · JPL
405915 2006 JP70 01/05/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 710 m MPC · JPL
405916 2006 JG81 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
405917 2006 KO5 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
405918 2006 KN28 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
405919 2006 KC37 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
405920 2006 KG48 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
405921 2006 KW50 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
405922 2006 KZ53 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
405923 2006 KQ58 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
405924 2006 KD68 20/05/2006 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
405925 2006 KC71 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
405926 2006 KQ109 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
405927 2006 OR21 25/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
405928 2006 PO32 15/08/2006 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
405929 2006 QG3 17/08/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
405930 2006 QL69 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
405931 2006 QK82 25/08/2006 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
405932 2006 QR94 16/08/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
405933 2006 QT185 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
405934 2006 RM3 12/09/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
405935 2006 RO5 14/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
405936 2006 RC28 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
405937 2006 RN33 02/09/2006 Marly Naef Obs. 1,0 km MPC · JPL
405938 2006 RC43 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
405939 2006 RP48 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
405940 2006 RV50 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
405941 2006 RM53 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
405942 2006 RA54 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
405943 2006 RU57 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
405944 2006 RH58 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
405945 2006 RF75 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
405946 2006 RL76 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
405947 2006 RO86 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
405948 2006 RD94 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
405949 2006 RM105 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 820 m MPC · JPL
405950 2006 RM120 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
405951 2006 SD1 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
405952 2006 SK3 16/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
405953 2006 SX4 16/09/2006 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
405954 2006 SA5 16/09/2006 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
405955 2006 SR6 16/09/2006 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
405956 2006 SW11 16/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
405957 2006 SP13 17/09/2006 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
405958 2006 SW13 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
405959 2006 SR34 17/09/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
405960 2006 SE44 17/09/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
405961 2006 SR45 18/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
405962 2006 SN56 19/09/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
405963 2006 SZ61 18/09/2006 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
405964 2006 SP65 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
405965 2006 SW71 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
405966 2006 SN76 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
405967 2006 SL83 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
405968 2006 SG85 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
405969 2006 SG103 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
405970 2006 SJ105 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
405971 2006 SZ113 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
405972 2006 SV116 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
405973 2006 SJ123 19/09/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
405974 2006 SC129 17/09/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
405975 2006 SB132 16/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
405976 2006 SR147 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
405977 2006 SY152 20/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
405978 2006 SV153 20/09/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
405979 2006 SU154 21/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 770 m MPC · JPL
405980 2006 SA156 29/08/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
405981 2006 SO182 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
405982 2006 SV183 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
405983 2006 SE208 11/09/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
405984 2006 SH208 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
405985 2006 SM223 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
405986 2006 SS242 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
405987 2006 SZ257 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
405988 2006 SE281 29/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
405989 2006 SH287 22/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
405990 2006 SG294 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
405991 2006 SX309 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
405992 2006 SN310 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
405993 2006 SP318 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
405994 2006 SH333 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
405995 2006 SM335 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
405996 2006 SP343 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
405997 2006 SM345 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
405998 2006 SW350 30/09/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
405999 2006 SM353 30/09/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
406000 2006 SG356 30/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also