Danh sách tiểu hành tinh/406801–406900

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
406801 2008 UX28 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
406802 2008 UM46 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
406803 2008 UX64 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
406804 2008 UY66 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
406805 2008 UJ116 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
406806 2008 UB120 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
406807 2008 UM133 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
406808 2008 UN186 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
406809 2008 UM209 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
406810 2008 UK239 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
406811 2008 UA304 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
406812 2008 UD323 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
406813 2008 VA57 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 310 m MPC · JPL
406814 2008 WN29 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
406815 2008 WA69 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
406816 2008 WE73 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
406817 2008 WB105 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
406818 2008 WN108 30/11/2008 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
406819 2008 WF140 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
406820 2008 XF1 02/12/2008 Sandlot G. Hug 6,0 km MPC · JPL
406821 2008 XX34 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
406822 2008 XQ51 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
406823 2008 YN16 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
406824 2008 YR16 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
406825 2008 YR21 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
406826 2008 YL62 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
406827 2008 YN97 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
406828 2008 YS101 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
406829 2008 YX101 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
406830 2008 YF116 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
406831 2008 YA117 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
406832 2008 YS118 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
406833 2008 YA130 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
406834 2008 YE139 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
406835 2008 YQ154 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
406836 2008 YK155 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
406837 2008 YE160 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
406838 2009 AZ1 02/01/2009 Dauban F. Kugel 900 m MPC · JPL
406839 2009 AG14 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
406840 2009 AU14 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
406841 2009 AV31 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
406842 2009 AN35 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
406843 2009 AJ37 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
406844 2009 AX43 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
406845 2009 AC47 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
406846 2009 BA5 19/01/2009 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
406847 2009 BC9 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
406848 2009 BM24 17/01/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
406849 2009 BH25 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
406850 2009 BR31 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
406851 2009 BD35 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
406852 2009 BT35 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
406853 2009 BQ63 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
406854 2009 BW63 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
406855 2009 BM74 18/01/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
406856 2009 BM88 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
406857 2009 BB96 28/01/2009 Catalina CSS 720 m MPC · JPL
406858 2009 BQ100 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
406859 2009 BH102 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
406860 2009 BN112 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
406861 2009 BP114 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
406862 2009 BR115 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
406863 2009 BF121 17/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
406864 2009 BC126 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
406865 2009 BB127 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
406866 2009 BA133 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
406867 2009 BY159 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
406868 2009 BR169 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
406869 2009 BU170 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
406870 2009 BJ172 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
406871 2009 BX172 19/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
406872 2009 BL173 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
406873 2009 BW179 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
406874 2009 BG183 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
406875 2009 CF2 26/01/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
406876 2009 CZ11 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
406877 2009 CJ29 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
406878 2009 CG31 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
406879 2009 CR32 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
406880 2009 CF55 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
406881 2009 CB57 05/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
406882 2009 CJ58 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
406883 2009 CP58 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
406884 2009 CC63 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
406885 2009 CF65 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
406886 2009 CH65 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
406887 2009 DP13 16/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
406888 2009 DQ16 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
406889 2009 DV16 18/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
406890 2009 DJ28 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
406891 2009 DY49 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
406892 2009 DA57 08/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
406893 2009 DD59 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
406894 2009 DP62 22/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
406895 2009 DP73 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
406896 2009 DX81 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
406897 2009 DV82 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
406898 2009 DB87 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
406899 2009 DK89 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
406900 2009 DR105 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL