Danh sách tiểu hành tinh/405001–405100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
405001 2000 SY334 26/09/2000 Haleakala NEAT 860 m MPC · JPL
405002 2000 SR365 21/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
405003 2000 TX25 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
405004 2000 TU48 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
405005 2000 UJ18 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
405006 2000 UH70 25/10/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
405007 2000 VJ19 01/11/2000 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
405008 2000 VT41 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
405009 2000 VO53 03/11/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
405010 2000 WL13 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
405011 2000 WT80 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
405012 2000 WP170 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
405013 2000 YK94 20/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
405014 2001 CZ28 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
405015 2001 DW23 17/02/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
405016 2001 DD55 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
405017 2001 HE17 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
405018 2001 PY4 07/08/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
405019 2001 PY64 01/08/2001 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
405020 2001 QX 16/08/2001 Socorro LINEAR 570 m MPC · JPL
405021 2001 QN48 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
405022 2001 QX128 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
405023 2001 QO130 20/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
405024 2001 QK189 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
405025 2001 QM190 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
405026 2001 QU207 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
405027 2001 QZ251 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
405028 2001 QC257 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
405029 2001 QH288 17/08/2001 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
405030 2001 RD9 08/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
405031 2001 RO36 08/09/2001 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
405032 2001 RO39 10/09/2001 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
405033 2001 RD98 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
405034 2001 RW111 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
405035 2001 RO113 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
405036 2001 RT119 12/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
405037 2001 SQ24 16/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
405038 2001 SS48 16/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
405039 2001 SJ60 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
405040 2001 SC85 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
405041 2001 SO89 20/09/2001 Socorro LINEAR 490 m MPC · JPL
405042 2001 SY102 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
405043 2001 SM116 21/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
405044 2001 SB127 16/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
405045 2001 SM129 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
405046 2001 SR166 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
405047 2001 SL185 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
405048 2001 SP191 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
405049 2001 SK193 26/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
405050 2001 SM198 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
405051 2001 SL199 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
405052 2001 SR215 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
405053 2001 SQ225 19/09/2001 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
405054 2001 SJ255 19/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
405055 2001 SN259 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
405056 2001 SN287 21/09/2001 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
405057 2001 SO352 24/09/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
405058 2001 TX16 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
405059 2001 TO17 14/10/2001 Ondřejov P. Pravec 1,8 km MPC · JPL
405060 2001 TT18 11/10/2001 Eskridge G. Hug 590 m MPC · JPL
405061 2001 TC30 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
405062 2001 TN52 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
405063 2001 TL86 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
405064 2001 TV153 13/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
405065 2001 TA162 23/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
405066 2001 TS182 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
405067 2001 TM183 14/10/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
405068 2001 TH225 17/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
405069 2001 TG231 15/10/2001 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
405070 2001 TN257 10/10/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
405071 2001 TT258 14/10/2001 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
405072 2001 UT8 20/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
405073 2001 UL43 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
405074 2001 UU58 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
405075 2001 UU62 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
405076 2001 UP72 20/10/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
405077 2001 US77 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
405078 2001 UK85 16/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
405079 2001 UB105 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
405080 2001 UL142 23/10/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
405081 2001 UH172 18/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
405082 2001 UO204 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
405083 2001 UG209 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
405084 2001 UG218 26/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
405085 2001 UQ231 11/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
405086 2001 VS74 14/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
405087 2001 WC20 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
405088 2001 WN32 17/11/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
405089 2001 WD72 09/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
405090 2001 XK32 07/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
405091 2001 XT32 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
405092 2001 XM46 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
405093 2001 XW88 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
405094 2001 XE91 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
405095 2001 XL141 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
405096 2001 XF174 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
405097 2001 XY198 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
405098 2001 XG217 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
405099 2001 XY234 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
405100 2001 YZ8 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL