Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/405201–405300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
405201 2003 FF3 26/02/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
405202 2003 FW74 26/03/2003 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
405203 2003 GC57 07/04/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 590 m MPC · JPL
405204 2003 HP8 25/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
405205 2003 HS29 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
405206 2003 HK42 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
405207 Konstanz 2003 KP18 24/05/2003 Kleť KLENOT 3,1 km MPC · JPL
405208 2003 ND10 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
405209 2003 OV2 23/07/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
405210 2003 OY10 27/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 980 m MPC · JPL
405211 2003 PD6 01/08/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
405212 2003 QC10 22/08/2003 Socorro LINEAR APO 890 m MPC · JPL
405213 2003 QN14 20/08/2003 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
405214 2003 QC39 22/08/2003 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
405215 2003 QH48 20/08/2003 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
405216 2003 QL59 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
405217 2003 QD72 26/08/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
405218 2003 QV111 31/08/2003 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
405219 2003 QY114 22/08/2003 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
405220 2003 RM2 01/09/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
405221 2003 RM3 01/09/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
405222 2003 RV20 26/08/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
405223 2003 SK31 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
405224 2003 SO32 16/09/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
405225 2003 SW33 18/09/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
405226 2003 SA41 17/09/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
405227 2003 SA43 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
405228 2003 SP62 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
405229 2003 SA66 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
405230 2003 SJ79 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
405231 2003 SJ83 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
405232 2003 SU90 18/09/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
405233 2003 SH111 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,7 km MPC · JPL
405234 2003 SU117 16/09/2003 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
405235 2003 SS121 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
405236 2003 SU121 17/09/2003 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
405237 2003 SL130 20/09/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
405238 2003 SW131 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
405239 2003 SU132 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
405240 2003 ST133 18/09/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
405241 2003 SC140 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 710 m MPC · JPL
405242 2003 SM141 19/09/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
405243 2003 SL151 17/09/2003 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
405244 2003 SV154 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
405245 2003 SP179 19/09/2003 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
405246 2003 SB187 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
405247 2003 SG202 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
405248 2003 SN203 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
405249 2003 SD206 23/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
405250 2003 SE206 02/09/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
405251 2003 ST230 24/09/2003 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
405252 2003 SL244 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
405253 2003 SZ248 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
405254 2003 SR264 28/09/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
405255 2003 SY264 28/09/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
405256 2003 SY265 29/09/2003 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
405257 2003 SZ265 29/09/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
405258 2003 SS266 29/09/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
405259 2003 SR269 28/09/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,2 km MPC · JPL
405260 2003 SY285 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
405261 2003 SB287 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
405262 2003 SK288 28/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,7 km MPC · JPL
405263 2003 SQ301 17/09/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
405264 2003 SF311 29/09/2003 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
405265 2003 SG313 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
405266 2003 SV322 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
405267 2003 SL324 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
405268 2003 SW325 18/09/2003 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
405269 2003 SD326 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
405270 2003 SZ326 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
405271 2003 SV328 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
405272 2003 SM332 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
405273 2003 SJ335 26/09/2003 Apache Point SDSS 3,1 km MPC · JPL
405274 2003 SM336 27/09/2003 Apache Point SDSS 2,0 km MPC · JPL
405275 2003 SR338 26/09/2003 Apache Point SDSS 4,0 km MPC · JPL
405276 2003 SY338 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
405277 2003 SF339 26/09/2003 Apache Point SDSS 3,4 km MPC · JPL
405278 2003 SF340 28/09/2003 Apache Point SDSS 3,4 km MPC · JPL
405279 2003 SY349 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
405280 2003 SZ365 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
405281 2003 SD400 26/09/2003 Apache Point SDSS 820 m MPC · JPL
405282 2003 SQ402 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
405283 2003 SW404 27/09/2003 Apache Point SDSS 1,7 km MPC · JPL
405284 2003 SC422 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
405285 2003 SV424 25/09/2003 Mauna Kea P. A. Wiegert 3,7 km MPC · JPL
405286 2003 SY431 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
405287 2003 SK433 28/09/2003 Apache Point SDSS 4,3 km MPC · JPL
405288 2003 TL5 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
405289 2003 TS8 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
405290 2003 TC13 05/10/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
405291 2003 TH14 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
405292 2003 TJ16 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
405293 2003 TR16 14/10/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
405294 2003 TK17 15/10/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
405295 2003 TC36 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
405296 2003 TW39 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
405297 2003 TM54 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
405298 2003 TG57 05/10/2003 Socorro LINEAR 58892| 4,3 km MPC · JPL
405299 2003 TZ58 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
405300 2003 UQ 16/10/2003 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL