Danh sách tiểu hành tinh/406201–406300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
406201 2006 XF16 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
406202 2006 XV16 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
406203 2006 XL25 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
406204 2006 XB38 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
406205 2006 XM63 19/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
406206 2006 XT63 15/11/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
406207 2006 XN65 12/12/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
406208 2006 YP8 20/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
406209 2006 YW22 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
406210 2006 YN38 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
406211 2006 YV45 16/11/2006 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
406212 2006 YP47 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
406213 2007 AB2 10/01/2007 Catalina CSS APO · 310 m MPC · JPL
406214 2007 AP3 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
406215 2007 AZ24 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
406216 2007 AN29 08/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
406217 2007 AM31 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
406218 2007 BB15 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
406219 2007 BK18 17/01/2007 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
406220 2007 BD20 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
406221 2007 BO20 23/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
406222 2007 BP22 24/01/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
406223 2007 BP31 17/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
406224 2007 BV31 24/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
406225 2007 BF32 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
406226 2007 BL32 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
406227 2007 BO34 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
406228 2007 BR36 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
406229 2007 BA39 24/01/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
406230 2007 BO50 01/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
406231 2007 BR52 24/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
406232 2007 BZ54 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
406233 2007 BO63 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
406234 2007 BC66 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
406235 2007 BF73 25/01/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
406236 2007 BJ100 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
406237 2007 CW10 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
406238 2007 CQ17 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
406239 2007 CB37 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
406240 2007 CB48 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
406241 2007 CM50 08/02/2007 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
406242 2007 CJ55 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
406243 2007 CY62 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
406244 2007 CP75 14/02/2007 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1,6 km MPC · JPL
406245 2007 DP13 16/02/2007 Črni Vrh Črni Vrh 2,5 km MPC · JPL
406246 2007 DE21 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
406247 2007 DT22 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
406248 2007 DX25 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
406249 2007 DG32 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
406250 2007 DL32 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
406251 2007 DY32 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
406252 2007 DW38 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
406253 2007 DD43 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
406254 2007 DA55 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
406255 2007 DP63 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
406256 2007 DH91 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
406257 2007 DE96 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
406258 2007 DQ115 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
406259 2007 DB116 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
406260 2007 DS116 17/02/2007 Črni Vrh Črni Vrh 2,0 km MPC · JPL
406261 2007 DN117 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
406262 2007 EB4 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
406263 2007 ER8 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
406264 2007 EY28 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
406265 2007 ED46 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
406266 2007 ET48 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
406267 2007 EK51 10/03/2007 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
406268 2007 EZ53 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
406269 2007 EA58 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
406270 2007 EB61 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
406271 2007 EB66 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
406272 2007 EW67 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
406273 2007 EQ76 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
406274 2007 EB84 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
406275 2007 EN84 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
406276 2007 ET101 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
406277 2007 EH127 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
406278 2007 EG135 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
406279 2007 EJ135 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
406280 2007 ES145 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
406281 2007 EU145 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
406282 2007 EY149 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
406283 2007 EW161 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
406284 2007 EU165 11/03/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
406285 2007 EG174 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
406286 2007 EM191 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
406287 2007 EO216 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
406288 2007 EC217 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
406289 2007 ED217 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
406290 2007 EO218 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
406291 2007 EB219 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
406292 2007 EK221 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
406293 2007 FQ16 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
406294 2007 FB25 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
406295 2007 FK25 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
406296 2007 FO29 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
406297 2007 FJ48 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
406298 2007 FT49 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
406299 2007 GY23 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
406300 2007 GR24 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL