Danh sách tiểu hành tinh/405301–405400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
405301 2003 UH5 18/10/2003 Wrightwood J. W. Young 4,7 km MPC · JPL
405302 2003 UO7 28/08/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
405303 2003 UW17 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
405304 2003 UH25 22/10/2003 Kingsnake J. V. McClusky 3,9 km MPC · JPL
405305 2003 UJ25 22/10/2003 Kingsnake J. V. McClusky 4,0 km MPC · JPL
405306 2003 UP29 24/10/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
405307 2003 UH33 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
405308 2003 UQ35 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
405309 2003 US57 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
405310 2003 UB62 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
405311 2003 UX66 18/10/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
405312 2003 UP69 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
405313 2003 UT81 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
405314 2003 UJ82 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
405315 2003 UM95 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
405316 2003 UN99 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
405317 2003 UM101 29/09/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
405318 2003 UW105 18/10/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
405319 2003 UJ149 28/09/2003 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
405320 2003 UU164 21/10/2003 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
405321 2003 UN165 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
405322 2003 UN176 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 760 m MPC · JPL
405323 2003 UF195 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
405324 2003 UT221 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
405325 2003 UM225 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
405326 2003 UM235 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
405327 2003 UT239 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
405328 2003 UH245 24/10/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
405329 2003 UW249 25/10/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
405330 2003 UP266 28/10/2003 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
405331 2003 UV269 29/10/2003 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
405332 2003 UM279 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
405333 2003 UB282 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
405334 2003 UR296 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
405335 2003 UN302 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
405336 2003 UW320 24/10/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
405337 2003 UL327 17/10/2003 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
405338 2003 UH328 17/10/2003 Apache Point SDSS 4,5 km MPC · JPL
405339 2003 UZ328 17/10/2003 Apache Point SDSS 4,7 km MPC · JPL
405340 2003 UF334 18/10/2003 Apache Point SDSS 3,7 km MPC · JPL
405341 2003 UP336 18/10/2003 Apache Point SDSS 2,1 km MPC · JPL
405342 2003 UE340 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
405343 2003 UP340 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
405344 2003 UN352 19/10/2003 Apache Point SDSS 900 m MPC · JPL
405345 2003 UX371 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
405346 2003 UX372 22/10/2003 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
405347 2003 UT401 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
405348 2003 UE415 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
405349 2003 VU6 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
405350 2003 VV11 03/11/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
405351 2003 WV10 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
405352 2003 WM27 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
405353 2003 WY27 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
405354 2003 WO39 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
405355 2003 WF46 21/11/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
405356 2003 WM54 20/11/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
405357 2003 WP58 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
405358 2003 WF60 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
405359 2003 WN63 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
405360 2003 WZ80 20/11/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
405361 2003 WW98 20/11/2003 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
405362 2003 WT114 20/11/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
405363 2003 WB116 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
405364 2003 WR124 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
405365 2003 WG132 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
405366 2003 WM151 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
405367 2003 WN153 26/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
405368 2003 XO25 01/12/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
405369 2003 XU37 04/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
405370 2003 YG18 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
405371 2003 YK121 27/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
405372 2003 YF152 29/12/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
405373 2004 AR23 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
405374 2004 BR29 18/01/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
405375 2004 BN48 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
405376 2004 BJ69 18/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
405377 2004 BK73 27/12/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
405378 2004 BJ128 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
405379 2004 BM141 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
405380 2004 BK145 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
405381 2004 BJ159 20/01/2004 Cerro Paranal Paranal Obs. 1,3 km MPC · JPL
405382 2004 CK14 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
405383 2004 CM60 11/02/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
405384 2004 DS67 26/02/2004 Kitt Peak M. W. Buie 1,4 km MPC · JPL
405385 2004 DN70 26/02/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
405386 2004 ED20 14/03/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
405387 2004 EV36 13/03/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
405388 2004 EU86 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
405389 2004 EZ91 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
405390 2004 FH67 20/03/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
405391 2004 FF72 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
405392 2004 FA76 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
405393 2004 GQ41 13/04/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
405394 2004 HS8 16/04/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
405395 2004 HW39 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
405396 2004 JU4 11/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
405397 2004 LB12 15/06/2004 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL
405398 2004 LJ28 14/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
405399 2004 OJ 16/07/2004 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
405400 2004 PB8 06/08/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL