Danh sách tiểu hành tinh/405101–405200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
405101 2001 YQ14 07/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
405102 2002 AZ43 06/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
405103 2002 AH55 24/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
405104 2002 AN68 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
405105 2002 BJ26 27/11/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
405106 2002 CE60 06/02/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
405107 2002 CY70 07/02/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
405108 2002 CF98 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
405109 2002 CB246 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
405110 2002 CL252 04/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
405111 2002 CG260 07/02/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
405112 2002 DK19 17/02/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
405113 2002 ED4 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 750 m MPC · JPL
405114 2002 EE82 13/03/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
405115 2002 EO162 04/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
405116 2002 FQ15 16/03/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
405117 2002 FG22 19/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
405118 2002 FN30 20/03/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
405119 2002 FW33 20/03/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
405120 2002 FS41 21/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
405121 2002 GF2 06/04/2002 Emerald Lane L. Ball 1,4 km MPC · JPL
405122 2002 GO2 04/04/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
405123 2002 GB5 09/04/2002 Terskol Terskol Obs. 3,7 km MPC · JPL
405124 2002 GS51 05/04/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
405125 2002 GM112 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
405126 2002 GU121 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
405127 2002 GB135 12/04/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
405128 2002 GU162 14/04/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
405129 2002 HW8 19/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
405130 2002 JO9 07/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
405131 2002 JV17 07/05/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
405132 2002 JH36 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
405133 2002 LB15 06/06/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
405134 2002 PU110 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
405135 2002 PJ177 11/08/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
405136 2002 PK180 08/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
405137 2002 PE202 25/08/1998 Caussols ODAS 1,2 km MPC · JPL
405138 2002 QC3 16/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
405139 2002 QE34 29/08/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
405140 2002 QR121 16/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
405141 2002 QP138 17/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
405142 2002 RF179 14/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
405143 2002 RZ182 11/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
405144 2002 RD218 25/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
405145 2002 RS245 01/09/2002 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
405146 2002 RJ255 15/09/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
405147 2002 RD266 13/09/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
405148 2002 RN288 27/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
405149 2002 SE12 15/09/2002 Xinglong SCAP 1,1 km MPC · JPL
405150 2002 ST48 30/09/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
405151 2002 SH64 16/09/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
405152 2002 TM 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
405153 2002 TH64 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,1 km MPC · JPL
405154 2002 TN64 05/10/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 780 m MPC · JPL
405155 2002 TY97 03/10/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
405156 2002 TW149 05/10/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
405157 2002 TW209 06/10/2002 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
405158 2002 TS244 10/10/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
405159 2002 TS312 04/10/2002 Apache Point SDSS 860 m MPC · JPL
405160 2002 TX333 05/10/2002 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
405161 2002 TX348 05/10/2002 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
405162 2002 TG367 10/10/2002 Apache Point SDSS 900 m MPC · JPL
405163 2002 UD32 30/10/2002 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
405164 2002 UY32 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
405165 2002 UG37 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
405166 2002 UO71 04/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
405167 2002 VF13 04/11/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
405168 2002 VL46 05/11/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
405169 2002 VO56 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 740 m MPC · JPL
405170 2002 VK64 06/11/2002 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
405171 2002 VN102 05/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
405172 2002 VE105 12/11/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
405173 2002 VM106 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
405174 2002 VR106 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
405175 2002 VF113 13/11/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
405176 2002 VB123 13/11/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
405177 2002 VX125 14/11/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
405178 2002 VN133 05/11/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
405179 2002 WT1 23/11/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
405180 2002 WF2 23/11/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
405181 2002 XA22 02/12/2002 Haleakala NEAT 770 m MPC · JPL
405182 2002 XU117 10/12/2002 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
405183 2002 YS15 31/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
405184 2003 AC15 03/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
405185 2003 AQ21 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
405186 2003 AF42 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
405187 2003 AV66 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
405188 2003 AM75 10/01/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
405189 2003 BO1 25/01/2003 Palomar NEAT 270 m MPC · JPL
405190 2003 BK4 25/01/2003 La Silla A. Boattini, H. Scholl 1,4 km MPC · JPL
405191 2003 BE5 24/01/2003 La Silla A. Boattini, H. Scholl 2,1 km MPC · JPL
405192 2003 BM30 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
405193 2003 BJ59 27/01/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
405194 2003 CD1 01/02/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
405195 2003 CX18 08/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
405196 2003 CQ25 06/02/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
405197 2003 DU4 22/02/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
405198 2003 DU21 28/02/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
405199 2003 DW21 28/02/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
405200 2003 EE50 11/03/2003 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL