Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/404001–404100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
404001 2012 BC138 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
404002 2012 BO138 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
404003 2012 BU138 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
404004 2012 BX148 29/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
404005 2012 BA152 31/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
404006 2012 BO152 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
404007 2012 CB2 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
404008 2012 CC2 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
404009 2012 CT7 19/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
404010 2012 CU7 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
404011 2012 CP10 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
404012 2012 CB12 28/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
404013 2012 CF12 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
404014 2012 CN12 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
404015 2012 CY12 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
404016 2012 CE13 16/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
404017 2012 CN13 25/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
404018 2012 CQ14 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
404019 2012 CG15 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
404020 2012 CM16 17/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
404021 2012 CY17 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
404022 2012 CC21 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
404023 2012 CE29 11/03/2008 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
404024 2012 CH29 19/10/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
404025 2012 CG30 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
404026 2012 CW34 26/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
404027 2012 CU37 20/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
404028 2012 CP41 15/09/2010 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
404029 2012 CU42 08/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
404030 2012 CW42 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
404031 2012 CG43 28/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
404032 2012 CR44 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
404033 2012 CF45 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
404034 2012 CT45 10/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
404035 2012 CM49 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
404036 2012 CM51 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
404037 2012 CU52 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
404038 2012 CQ53 21/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
404039 2012 DC 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
404040 2012 DO1 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
404041 2012 DD3 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
404042 2012 DQ5 05/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
404043 2012 DV5 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
404044 2012 DA6 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
404045 2012 DB7 26/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
404046 2012 DC7 01/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
404047 2012 DB8 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
404048 2012 DY8 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
404049 2012 DR9 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
404050 2012 DL12 30/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
404051 2012 DT13 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
404052 2012 DV13 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
404053 2012 DG16 01/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
404054 2012 DJ16 03/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
404055 2012 DV16 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
404056 2012 DE17 25/07/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
404057 2012 DO23 30/01/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
404058 2012 DX26 12/03/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
404059 2012 DD27 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
404060 2012 DJ27 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
404061 2012 DM27 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
404062 2012 DK29 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
404063 2012 DS33 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
404064 2012 DD38 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
404065 2012 DQ39 18/01/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
404066 2012 DT43 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
404067 2012 DC50 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
404068 2012 DN59 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
404069 2012 DF60 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
404070 2012 DW61 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
404071 2012 DU65 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
404072 2012 DF67 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
404073 2012 DE69 29/07/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
404074 2012 DH71 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
404075 2012 DJ73 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
404076 2012 DM79 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
404077 2012 DV81 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
404078 2012 DT83 21/12/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
404079 2012 DL88 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
404080 2012 DB89 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
404081 2012 DK89 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
404082 2012 EN 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
404083 2012 ER1 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
404084 2012 ES1 22/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
404085 2012 ET4 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
404086 2012 ES6 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
404087 2012 EN7 19/09/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
404088 2012 EZ10 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
404089 2012 FV 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
404090 2012 FP5 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
404091 2012 FO9 14/01/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
404092 2012 FF19 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
404093 2012 FK22 03/09/1997 Caussols ODAS 3,5 km MPC · JPL
404094 2012 FE30 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
404095 2012 FP32 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
404096 2012 FJ33 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
404097 2012 FN33 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
404098 2012 FM45 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
404099 2012 FE46 22/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
404100 2012 FK50 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL