Danh sách tiểu hành tinh/404301–404400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
404301 2013 EE115 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
404302 2013 EZ115 26/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
404303 2013 EH119 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
404304 2013 EF120 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
404305 2013 EV120 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
404306 2013 EC121 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
404307 2013 EJ121 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
404308 2013 EV122 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
404309 2013 EJ123 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
404310 2013 EY124 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
404311 2013 EQ126 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
404312 2013 EN127 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
404313 2013 EQ127 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
404314 2013 ET127 27/02/2009 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
404315 2013 EG134 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
404316 2013 FA2 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
404317 2013 FU2 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
404318 2013 FH4 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
404319 2013 FP5 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
404320 2013 FH7 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
404321 2013 FT9 20/01/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
404322 2013 FN10 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
404323 2013 FY11 21/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
404324 2013 FH12 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
404325 2013 FR12 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
404326 2013 FA13 20/04/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
404327 2013 FY14 16/04/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
404328 2013 FZ16 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
404329 2013 FD17 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
404330 2013 FP17 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
404331 2013 FY18 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
404332 2013 FA19 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
404333 2013 FD20 01/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
404334 2013 FR20 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
404335 2013 FT20 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
404336 2013 FW20 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
404337 2013 FX20 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
404338 2013 FZ20 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
404339 2013 FB21 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
404340 2013 FN21 22/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
404341 2013 FW22 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
404342 2013 FO23 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
404343 2013 FN24 12/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
404344 2013 FP24 12/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
404345 2013 FT26 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
404346 2013 GW1 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
404347 2013 GV3 19/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
404348 2013 GK4 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
404349 2013 GW6 06/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
404350 2013 GO7 24/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
404351 2013 GH9 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
404352 2013 GR10 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
404353 2013 GL11 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
404354 2013 GV11 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
404355 2013 GH12 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
404356 2013 GP14 01/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
404357 2013 GT15 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
404358 2013 GS17 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
404359 2013 GP19 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
404360 2013 GL20 04/09/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
404361 2013 GP20 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
404362 2013 GT20 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
404363 2013 GW20 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
404364 2013 GX20 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
404365 2013 GJ21 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
404366 2013 GA22 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
404367 2013 GN22 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
404368 2013 GM25 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
404369 2013 GC26 10/02/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
404370 2013 GD26 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
404371 2013 GF26 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
404372 2013 GO26 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
404373 2013 GL27 31/07/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
404374 2013 GF29 15/04/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
404375 2013 GR29 25/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
404376 2013 GC31 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
404377 2013 GV31 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
404378 2013 GM32 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 13314| 2,1 km MPC · JPL
404379 2013 GB33 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
404380 2013 GH36 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
404381 2013 GG38 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
404382 2013 GK39 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
404383 2013 GL39 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
404384 2013 GP39 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
404385 2013 GB43 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
404386 2013 GF43 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
404387 2013 GN43 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
404388 2013 GE44 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
404389 2013 GX44 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
404390 2013 GQ45 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
404391 2013 GC46 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
404392 2013 GR47 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
404393 2013 GY47 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
404394 2013 GW48 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
404395 2013 GB49 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
404396 2013 GH52 03/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
404397 2013 GV52 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
404398 2013 GW53 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
404399 2013 GF54 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
404400 2013 GD56 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL