Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/403301–403400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
403301 2009 BL164 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
403302 2009 BT173 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
403303 2009 BA175 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
403304 2009 BH182 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
403305 2009 BZ184 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
403306 2009 BP190 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
403307 2009 CR6 14/02/2009 Heppenheim Starkenburg Obs. 620 m MPC · JPL
403308 2009 CD18 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
403309 2009 CE27 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
403310 2009 CA29 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
403311 2009 CC29 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
403312 2009 CH29 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
403313 2009 CS29 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
403314 2009 CX32 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
403315 2009 CG43 14/02/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
403316 2009 CF45 17/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
403317 2009 CW59 15/02/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
403318 2009 CK62 04/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
403319 2009 DU14 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
403320 2009 DS15 16/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
403321 2009 DW17 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
403322 2009 DS19 21/02/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
403323 2009 DZ20 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
403324 2009 DX21 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
403325 2009 DW22 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
403326 2009 DU25 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
403327 2009 DC33 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
403328 2009 DK53 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
403329 2009 DJ60 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
403330 2009 DC70 26/02/2009 Catalina CSS 660 m MPC · JPL
403331 2009 DP77 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
403332 2009 DG85 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
403333 2009 DX91 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
403334 2009 DT93 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
403335 2009 DE94 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
403336 2009 DV112 27/02/2009 Catalina CSS 690 m MPC · JPL
403337 2009 DB119 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
403338 2009 DA124 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
403339 2009 DF127 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
403340 2009 DN131 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
403341 2009 DH134 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
403342 2009 DM137 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
403343 2009 EZ12 03/03/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
403344 2009 EM24 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
403345 2009 EF25 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
403346 2009 EY30 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
403347 2009 FS3 17/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 850 m MPC · JPL
403348 2009 FB34 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
403349 2009 FV55 17/03/2009 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
403350 2009 FY61 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
403351 2009 FT68 26/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
403352 2009 FJ71 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
403353 2009 FH72 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
403354 2009 FH74 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
403355 2009 FY74 27/03/2009 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
403356 2009 FX75 24/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
403357 2009 HP 27/02/2009 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
403358 2009 HR3 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
403359 2009 HQ4 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
403360 2009 HS5 07/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
403361 2009 HP6 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
403362 2009 HE37 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
403363 2009 HR42 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
403364 2009 HB47 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
403365 2009 HF49 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
403366 2009 HJ53 19/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
403367 2009 HN66 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
403368 2009 HQ66 24/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
403369 2009 HX74 27/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
403370 2009 HG75 27/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
403371 2009 HC79 26/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
403372 2009 HO80 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
403373 2009 HS80 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
403374 2009 HN96 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
403375 2009 HX103 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
403376 2009 JB10 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
403377 2009 JD12 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
403378 2009 KC11 25/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
403379 2009 KU21 27/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
403380 2009 MF9 15/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
403381 2009 OQ18 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
403382 2009 PS4 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
403383 2009 PO19 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
403384 2009 PS20 15/08/2009 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
403385 2009 PX20 15/08/2009 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
403386 2009 QM11 22/08/2009 Sandlot G. Hug 2,5 km MPC · JPL
403387 2009 QQ13 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
403388 2009 QB14 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
403389 2009 QZ14 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
403390 2009 QD46 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
403391 2009 QH52 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
403392 2009 QE55 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
403393 2009 QH56 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
403394 2009 QP56 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
403395 2009 QA59 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
403396 2009 QW61 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
403397 2009 QQ62 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
403398 2009 RO22 15/08/2009 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
403399 2009 RU25 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
403400 2009 RX36 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL