Danh sách tiểu hành tinh/403901–404000

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
403901 2011 YQ17 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
403902 2011 YU22 22/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
403903 2011 YV24 25/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
403904 2011 YJ36 22/02/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
403905 2011 YD38 15/02/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
403906 2011 YO40 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
403907 2011 YT42 18/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
403908 2011 YO44 20/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
403909 2011 YQ45 12/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
403910 2011 YQ46 01/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
403911 2011 YX47 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
403912 2011 YD51 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
403913 2011 YQ56 29/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
403914 2011 YR59 29/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
403915 2011 YS59 06/03/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
403916 2011 YE60 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
403917 2011 YJ64 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
403918 2011 YL67 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
403919 2011 YH68 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
403920 2011 YB75 31/12/2011 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
403921 2012 AC7 16/09/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
403922 2012 AF8 25/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
403923 2012 AK9 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
403924 2012 AG13 11/11/2007 XuYi PMO NEO 1,2 km MPC · JPL
403925 2012 AV13 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
403926 2012 AY16 20/02/2007 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
403927 2012 AP17 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
403928 2012 AE20 26/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
403929 2012 BX3 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
403930 2012 BT9 20/10/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
403931 2012 BY11 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
403932 2012 BY15 04/12/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
403933 2012 BZ15 05/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
403934 2012 BN17 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
403935 2012 BR18 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
403936 2012 BE20 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
403937 2012 BH20 05/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
403938 2012 BS20 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
403939 2012 BD21 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
403940 2012 BH25 28/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
403941 2012 BY25 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
403942 2012 BB28 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
403943 2012 BJ28 16/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
403944 2012 BW28 23/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
403945 2012 BW30 28/06/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
403946 2012 BU31 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
403947 2012 BN33 02/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
403948 2012 BD35 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
403949 2012 BS37 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
403950 2012 BF39 12/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
403951 2012 BV39 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
403952 2012 BA45 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
403953 2012 BP47 21/12/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
403954 2012 BL48 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
403955 2012 BP48 29/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
403956 2012 BC52 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
403957 2012 BE52 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
403958 2012 BC53 24/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
403959 2012 BD53 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
403960 2012 BH55 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
403961 2012 BJ55 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
403962 2012 BN56 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
403963 2012 BX56 07/10/2010 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
403964 2012 BR59 12/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
403965 2012 BA68 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
403966 2012 BC74 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
403967 2012 BA75 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
403968 2012 BA78 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
403969 2012 BT78 11/03/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
403970 2012 BY78 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
403971 2012 BJ80 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
403972 2012 BQ83 12/09/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
403973 2012 BV83 13/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
403974 2012 BU87 08/02/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
403975 2012 BV87 28/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
403976 2012 BJ93 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
403977 2012 BX93 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
403978 2012 BO100 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
403979 2012 BR103 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
403980 2012 BX103 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
403981 2012 BY103 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
403982 2012 BL104 04/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
403983 2012 BP105 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
403984 2012 BR106 28/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
403985 2012 BG109 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
403986 2012 BO109 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
403987 2012 BD111 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
403988 2012 BW113 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
403989 2012 BR115 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
403990 2012 BK120 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
403991 2012 BJ122 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
403992 2012 BS122 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
403993 2012 BL124 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
403994 2012 BD128 02/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
403995 2012 BQ130 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
403996 2012 BU130 02/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
403997 2012 BX131 30/07/2010 WISE WISE 5,2 km MPC · JPL
403998 2012 BD132 28/06/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
403999 2012 BR136 30/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
404000 2012 BH137 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also