Danh sách tiểu hành tinh/403001–403100

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
403001 2007 VE266 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
403002 2007 VE270 15/11/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
403003 2007 VG270 15/11/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
403004 2007 VV276 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
403005 2007 VP283 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
403006 2007 VD288 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
403007 2007 VA291 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
403008 2007 VH298 02/11/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
403009 2007 VP305 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
403010 2007 VS312 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
403011 2007 VE328 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
403012 2007 VD332 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
403013 2007 VX332 09/11/2007 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
403014 2007 VH333 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
403015 2007 WP5 17/11/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
403016 2007 WY7 02/11/2007 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
403017 2007 WJ24 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
403018 2007 WY27 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
403019 2007 WY55 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
403020 2007 WV61 17/11/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
403021 2007 WZ62 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
403022 2007 XG3 04/11/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
403023 2007 XR5 04/12/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
403024 2007 XU16 11/12/2007 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
403025 2007 XH20 13/12/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 3,9 km MPC · JPL
403026 2007 XL35 04/12/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
403027 2007 XE45 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
403028 2007 XE50 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
403029 2007 XK52 06/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
403030 2007 XX56 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
403031 2007 YG14 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
403032 2007 YF43 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
403033 2007 YK53 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
403034 2007 YU58 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
403035 2007 YB59 04/12/2007 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
403036 2007 YN62 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
403037 2007 YX67 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
403038 2007 YG68 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
403039 2008 AE 01/01/2008 Catalina CSS 410 m MPC · JPL
403040 2008 AZ4 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
403041 2008 AC5 07/01/2008 Lulin LUSS 1,1 km MPC · JPL
403042 2008 AC14 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
403043 2008 AZ18 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
403044 2008 AO26 10/01/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
403045 2008 AD29 01/01/2008 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
403046 2008 AU30 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
403047 2008 AB32 14/01/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 2,0 km MPC · JPL
403048 2008 AR35 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
403049 2008 AY36 10/01/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
403050 2008 AC67 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
403051 2008 AC71 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
403052 2008 AP76 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
403053 2008 AJ77 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
403054 2008 AN78 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
403055 2008 AR84 12/01/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,7 km MPC · JPL
403056 2008 AV91 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
403057 2008 AZ107 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
403058 2008 AZ114 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
403059 2008 AO115 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
403060 2008 AW137 22/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
403061 2008 BR5 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
403062 2008 BB20 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
403063 2008 BZ21 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
403064 2008 BZ33 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
403065 2008 BN34 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
403066 2008 BD40 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
403067 2008 BF42 20/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
403068 2008 BL42 31/01/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
403069 2008 BU42 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
403070 2008 BW42 31/01/2008 Lulin Observatory LUSS 2,2 km MPC · JPL
403071 2008 BV47 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
403072 2008 BV51 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
403073 2008 BV53 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
403074 2008 CZ2 01/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
403075 2008 CD3 01/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
403076 2008 CV12 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
403077 2008 CW12 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
403078 2008 CP13 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
403079 2008 CF18 03/02/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
403080 2008 CJ19 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
403081 2008 CU19 06/02/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
403082 2008 CV20 19/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
403083 2008 CA23 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
403084 2008 CK34 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
403085 2008 CK37 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
403086 2008 CW43 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
403087 2008 CB44 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
403088 2008 CC46 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
403089 2008 CB61 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
403090 2008 CX67 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
403091 2008 CX72 07/02/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
403092 2008 CA73 10/02/2008 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
403093 2008 CO84 23/10/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
403094 2008 CY87 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
403095 2008 CJ95 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
403096 2008 CQ107 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
403097 2008 CN119 11/02/2008 Dauban F. Kugel 2,3 km MPC · JPL
403098 2008 CW122 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
403099 2008 CQ126 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
403100 2008 CP137 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL