Danh sách tiểu hành tinh/402901–403000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
402901 2007 TF36 04/09/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
402902 2007 TG38 04/10/2007 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
402903 2007 TH38 04/10/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
402904 2007 TY41 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
402905 2007 TU43 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
402906 2007 TU52 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
402907 2007 TF56 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
402908 2007 TW57 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
402909 2007 TL68 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
402910 2007 TC72 14/10/2007 Bergisch Gladbac W. Bickel 940 m MPC · JPL
402911 2007 TB78 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
402912 2007 TG80 07/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
402913 2007 TM97 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
402914 2007 TB122 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
402915 2007 TW126 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
402916 2007 TE130 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
402917 2007 TV130 11/09/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
402918 2007 TD137 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
402919 2007 TK140 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
402920 Tsawout 2007 TH142 07/10/2007 Mauna Kea D. D. Balam 4,2 km MPC · JPL
402921 2007 TD143 09/10/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,2 km MPC · JPL
402922 2007 TG150 09/10/2007 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
402923 2007 TX151 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
402924 2007 TP156 05/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
402925 2007 TN157 20/09/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
402926 2007 TT162 11/10/2007 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
402927 2007 TS165 11/10/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
402928 2007 TD172 13/10/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
402929 2007 TU176 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
402930 2007 TJ181 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
402931 2007 TJ213 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
402932 2007 TN213 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
402933 2007 TB214 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
402934 2007 TO223 10/10/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
402935 2007 TH239 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
402936 2007 TP243 12/09/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
402937 2007 TQ252 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
402938 2007 TO260 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
402939 2007 TP262 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
402940 2007 TK266 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
402941 2007 TA275 11/10/2007 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
402942 2007 TT311 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
402943 2007 TZ322 11/10/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
402944 2007 TT331 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
402945 2007 TB333 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
402946 2007 TN348 09/08/2007 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
402947 2007 TS355 11/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
402948 2007 TT362 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
402949 2007 TL364 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
402950 2007 TV366 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
402951 2007 TK369 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
402952 2007 TD376 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
402953 2007 TL378 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
402954 2007 TV385 15/10/2007 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
402955 2007 TN386 15/10/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
402956 2007 TP388 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
402957 2007 TJ400 13/10/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
402958 2007 TG406 15/10/2007 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
402959 2007 TU406 15/10/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
402960 2007 TT433 12/10/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
402961 2007 TY435 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
402962 2007 TM439 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
402963 2007 TR447 13/10/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
402964 2007 UP3 17/10/2007 Andrushivka Andrushivka Obs. 1,0 km MPC · JPL
402965 2007 UT4 17/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 780 m MPC · JPL
402966 2007 UE9 17/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
402967 2007 UG18 10/10/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
402968 2007 UT29 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
402969 2007 UY47 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
402970 2007 UB49 21/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
402971 2007 UG56 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
402972 2007 UZ59 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
402973 2007 UB96 20/10/2007 Catalina CSS 720 m MPC · JPL
402974 2007 UT96 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
402975 2007 UX114 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
402976 2007 UM132 20/10/2007 Catalina CSS 7,7 km MPC · JPL
402977 2007 UD136 30/10/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
402978 2007 UT138 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
402979 2007 US140 20/10/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
402980 2007 UZ141 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,8 km MPC · JPL
402981 2007 VF12 04/11/2007 La Sagra Mallorca Obs. 720 m MPC · JPL
402982 2007 VV14 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
402983 2007 VP40 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
402984 2007 VZ58 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
402985 2007 VN73 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
402986 2007 VJ80 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
402987 2007 VX85 10/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
402988 2007 VX87 26/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
402989 2007 VF89 04/11/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
402990 2007 VJ100 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
402991 2007 VJ151 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
402992 2007 VQ153 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
402993 2007 VB162 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
402994 2007 VU166 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
402995 2007 VC199 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
402996 2007 VD228 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
402997 2007 VO232 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
402998 2007 VQ243 11/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 780 m MPC · JPL
402999 2007 VJ264 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
403000 2007 VJ265 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also