Danh sách tiểu hành tinh/403801–403900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
403801 2011 UG47 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
403802 2011 UU48 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
403803 2011 UH49 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
403804 2011 UT54 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
403805 2011 UC57 19/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
403806 2011 UH64 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
403807 2011 UE76 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
403808 2011 UR101 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
403809 2011 UU103 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
403810 2011 UL114 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
403811 2011 UX116 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
403812 2011 UJ117 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
403813 2011 UO117 19/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
403814 2011 UJ124 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
403815 2011 UA130 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
403816 2011 UL133 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
403817 2011 UR144 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
403818 2011 UY144 24/10/2011 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
403819 2011 UD149 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
403820 2011 UB159 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
403821 2011 UN161 12/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
403822 2011 UX161 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
403823 2011 UD162 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
403824 2011 UM164 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
403825 2011 UY165 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
403826 2011 UM179 08/01/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
403827 2011 UC183 14/10/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
403828 2011 UU185 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
403829 2011 UT199 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
403830 2011 UB210 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
403831 2011 UA219 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
403832 2011 UL237 14/09/2007 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
403833 2011 UD241 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
403834 2011 UW244 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
403835 2011 UW249 14/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
403836 2011 UM251 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
403837 2011 UR253 19/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
403838 2011 UC254 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
403839 2011 US263 22/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
403840 2011 UW266 18/03/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
403841 2011 UC268 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
403842 2011 UX269 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
403843 2011 UF278 24/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
403844 2011 UX282 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
403845 2011 UG283 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
403846 2011 UD297 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
403847 2011 UG300 29/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
403848 2011 UX300 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
403849 2011 UX301 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
403850 2011 UK310 06/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
403851 2011 UX313 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
403852 2011 UM314 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
403853 2011 UN315 18/09/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
403854 2011 UD318 21/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
403855 2011 UZ318 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
403856 2011 UE341 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
403857 2011 UL341 27/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
403858 2011 UD344 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
403859 2011 UY357 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
403860 2011 UR382 18/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
403861 2011 UT385 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
403862 2011 UT389 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
403863 2011 UU389 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
403864 2011 VQ11 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
403865 2011 VO13 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
403866 2011 VK16 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
403867 2011 VA19 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
403868 2011 WN16 16/10/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
403869 2011 WH19 11/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
403870 2011 WX24 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
403871 2011 WU25 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
403872 2011 WJ35 30/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
403873 2011 WN37 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
403874 2011 WD47 18/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
403875 2011 WP62 23/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
403876 2011 WH66 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
403877 2011 WN66 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
403878 2011 WH72 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
403879 2011 WN72 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
403880 2011 WV82 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
403881 2011 WF85 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
403882 2011 WV90 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
403883 2011 WU96 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
403884 2011 WD105 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
403885 2011 WB106 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
403886 2011 WW114 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
403887 2011 WO116 05/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
403888 2011 WP116 13/10/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
403889 2011 WU117 14/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 860 m MPC · JPL
403890 2011 WO124 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
403891 2011 WM131 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
403892 2011 WC142 06/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
403893 2011 WX144 01/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
403894 2011 WG152 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
403895 2011 WS152 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
403896 2011 WR153 30/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
403897 2011 YX 27/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
403898 2011 YL2 01/01/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
403899 2011 YL7 19/11/2006 Catalina CSS 18466| 3,2 km MPC · JPL
403900 2011 YC14 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL