Danh sách tiểu hành tinh/403201–403300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
403201 2008 SY68 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
403202 2008 SS91 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
403203 2008 SP197 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
403204 2008 ST200 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
403205 2008 SC256 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
403206 2008 TA8 04/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 680 m MPC · JPL
403207 2008 TT19 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
403208 2008 TQ32 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
403209 2008 TW52 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
403210 2008 TS73 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
403211 2008 TP97 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
403212 2008 TQ112 23/09/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
403213 2008 TU161 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
403214 2008 TX171 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
403215 2008 TE183 02/10/2008 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
403216 2008 US11 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
403217 2008 UX71 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
403218 2008 UQ81 03/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
403219 2008 US105 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
403220 2008 UN125 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
403221 2008 UN145 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
403222 2008 US151 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
403223 2008 US204 06/10/2008 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
403224 2008 UJ211 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
403225 2008 UT221 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
403226 2008 UP224 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
403227 2008 UH229 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
403228 2008 UP239 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
403229 2008 UH275 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
403230 2008 UO283 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
403231 2008 UU286 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
403232 2008 UC328 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
403233 2008 UM338 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
403234 2008 UX343 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
403235 2008 UL351 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
403236 2008 UU353 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
403237 2008 VE11 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
403238 2008 VD16 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
403239 2008 VK67 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
403240 2008 VH70 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
403241 2008 VK80 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
403242 2008 WD31 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
403243 2008 WY31 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
403244 2008 WE34 25/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
403245 2008 WP136 20/11/2008 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
403246 2008 XT 01/12/2008 Jarnac Jarnac Obs. 900 m MPC · JPL
403247 2008 XO2 05/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
403248 2008 XU12 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
403249 2008 XO51 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
403250 2008 YC 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
403251 2008 YC10 19/12/2008 Lulin LUSS 890 m MPC · JPL
403252 2008 YR10 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
403253 2008 YF16 21/12/2008 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
403254 2008 YL18 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
403255 2008 YP44 12/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
403256 2008 YH47 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
403257 2008 YL65 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
403258 2008 YH78 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
403259 2008 YR79 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
403260 2008 YE80 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
403261 2008 YE105 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
403262 2008 YF126 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
403263 2008 YC137 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
403264 2008 YD137 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
403265 2008 YQ144 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
403266 2008 YE145 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
403267 2008 YW150 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
403268 2008 YZ150 07/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
403269 2008 YB154 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
403270 2008 YR165 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
403271 2009 AM2 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
403272 2009 AJ10 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
403273 2009 AT14 23/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
403274 2009 AY22 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
403275 2009 AO39 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
403276 2009 AB41 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
403277 2009 AD46 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
403278 2009 AV46 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
403279 2009 BJ20 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
403280 2009 BD22 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
403281 2009 BJ23 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
403282 2009 BF27 05/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
403283 2009 BA36 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
403284 2009 BH44 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
403285 2009 BC51 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
403286 2009 BL56 17/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
403287 2009 BD62 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
403288 2009 BC64 20/01/2009 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
403289 2009 BU72 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
403290 2009 BO75 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
403291 2009 BX86 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
403292 2009 BW96 25/01/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
403293 2009 BQ104 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
403294 2009 BD107 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
403295 2009 BX108 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
403296 2009 BC109 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
403297 2009 BF116 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
403298 2009 BJ144 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
403299 2009 BR158 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
403300 2009 BH162 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL