Danh sách tiểu hành tinh/403401–403500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
403401 2009 RW44 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
403402 2009 RR45 14/09/2009 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
403403 2009 RT48 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
403404 2009 RX50 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
403405 2009 RM66 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
403406 2009 RK71 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
403407 2009 SQ14 18/09/2009 Bisei SG Center BATTeRS 2,9 km MPC · JPL
403408 2009 SM16 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
403409 2009 SO17 17/09/2009 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 4,0 km MPC · JPL
403410 2009 SA24 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
403411 2009 SF24 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
403412 2009 SZ35 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
403413 2009 SV64 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
403414 2009 SU72 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
403415 2009 SU75 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
403416 2009 SO76 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
403417 2009 SX78 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
403418 2009 SM92 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
403419 2009 SA96 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
403420 2009 SZ100 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
403421 2009 SZ111 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
403422 2009 SJ113 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
403423 2009 SL115 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
403424 2009 SK116 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
403425 2009 SO122 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
403426 2009 SS129 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
403427 2009 ST130 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
403428 2009 SJ132 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
403429 2009 SA141 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
403430 2009 ST175 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
403431 2009 SD183 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
403432 2009 SK183 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
403433 2009 SZ183 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
403434 2009 SG185 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
403435 2009 SM192 10/09/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
403436 2009 SL206 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
403437 2009 SW212 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
403438 2009 SF213 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
403439 2009 SA216 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
403440 2009 SY229 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
403441 2009 SM233 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
403442 2009 SX234 17/09/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
403443 2009 SW238 16/09/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
403444 2009 SY245 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
403445 2009 SB251 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
403446 2009 SW268 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
403447 2009 SQ273 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
403448 2009 SM276 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
403449 2009 SH288 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
403450 2009 SP289 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
403451 2009 SX293 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
403452 2009 SA294 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
403453 2009 SL305 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
403454 2009 SU309 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
403455 2009 ST318 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
403456 2009 SC319 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
403457 2009 SY321 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
403458 2009 SE330 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
403459 2009 SL332 21/09/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
403460 2009 SD336 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
403461 2009 ST342 16/09/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
403462 2009 SA343 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
403463 2009 SE352 22/09/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
403464 2009 SG353 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
403465 2009 SB363 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
403466 2009 TM4 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
403467 2009 TU4 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
403468 2009 TZ7 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
403469 2009 TV9 15/10/2009 Mayhill A. Lowe 3,5 km MPC · JPL
403470 2009 TP10 16/12/1993 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
403471 2009 TT19 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
403472 2009 TB27 16/09/2009 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
403473 2009 TN33 09/10/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
403474 2009 TB34 10/10/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
403475 2009 TP42 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
403476 2009 UD3 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
403477 2009 UK5 26/01/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
403478 2009 UL8 16/10/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
403479 2009 UQ20 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
403480 2009 UP21 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
403481 2009 UL27 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
403482 2009 UP30 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
403483 2009 UH38 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
403484 2009 UB41 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
403485 2009 UB54 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
403486 2009 UX57 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
403487 2009 UU61 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
403488 2009 UC71 22/10/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
403489 2009 UD73 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
403490 2009 UJ73 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,7 km MPC · JPL
403491 2009 UX73 21/10/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
403492 2009 UD89 24/10/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
403493 2009 UE89 26/10/2009 Nazaret G. Muler 3,9 km MPC · JPL
403494 2009 UR89 24/10/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
403495 2009 UM98 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
403496 2009 UY131 16/10/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
403497 2009 UT132 17/10/2009 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
403498 2009 UA137 27/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,0 km MPC · JPL
403499 2009 UK147 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
403500 2009 VY14 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL