Danh sách tiểu hành tinh/402301–402400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
402301 2005 SZ249 23/09/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
402302 2005 SS279 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
402303 2005 SF280 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
402304 2005 SC290 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
402305 2005 TO30 31/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
402306 2005 TK35 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
402307 2005 TN43 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
402308 2005 TS50 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
402309 2005 TL78 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
402310 2005 TV87 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
402311 2005 TH110 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
402312 2005 TK111 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
402313 2005 TH118 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
402314 2005 TD123 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
402315 2005 TL124 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
402316 2005 TC125 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
402317 2005 TR125 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
402318 2005 TD136 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
402319 2005 TH137 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
402320 2005 TF143 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
402321 2005 TH159 28/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
402322 2005 TF177 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
402323 2005 UZ3 26/10/2005 Mount Graham W. H. Ryan 2,1 km MPC · JPL
402324 2005 UO32 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
402325 2005 UF56 23/10/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
402326 2005 UB72 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
402327 2005 US84 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
402328 2005 UJ88 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
402329 2005 UO89 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
402330 2005 UB120 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
402331 2005 UH168 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
402332 2005 UX197 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
402333 2005 UT206 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
402334 2005 UV271 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
402335 2005 UY287 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
402336 2005 UA291 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
402337 2005 UN323 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
402338 2005 UC341 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
402339 2005 UJ343 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
402340 2005 UD371 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
402341 2005 US400 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
402342 2005 UG429 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
402343 2005 UC461 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
402344 2005 UL500 27/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
402345 2005 UB511 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
402346 2005 UM521 26/10/2005 Apache Point A. C. Becker 1,0 km MPC · JPL
402347 2005 UQ521 26/10/2005 Apache Point A. C. Becker 1,1 km MPC · JPL
402348 2005 UZ522 27/10/2005 Apache Point A. C. Becker 2,9 km MPC · JPL
402349 2005 UR527 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
402350 2005 VO8 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
402351 2005 VY31 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
402352 2005 VF54 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
402353 2005 VC55 04/11/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
402354 2005 VK58 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
402355 2005 VW76 04/11/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
402356 2005 VX87 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
402357 2005 VL113 10/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
402358 2005 VU117 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
402359 2005 VE124 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
402360 2005 VQ130 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 2,0 km MPC · JPL
402361 2005 VV134 01/11/2005 Mauna Kea P. A. Wiegert 2,3 km MPC · JPL
402362 2005 WL17 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
402363 2005 WW18 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
402364 2005 WB28 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
402365 2005 WC38 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
402366 2005 WP42 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
402367 2005 WD62 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
402368 2005 WT135 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
402369 2005 WY154 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
402370 2005 WH178 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
402371 2005 WN210 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
402372 2005 WO210 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
402373 2005 XG4 03/12/2005 Pla D'Arguines R. Ferrando 2,9 km MPC · JPL
402374 2005 XO21 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
402375 2005 XX31 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
402376 2005 XT43 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
402377 2005 XJ75 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
402378 2005 XS84 10/12/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
402379 2005 XO110 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 600 m MPC · JPL
402380 2005 YC21 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
402381 2005 YK53 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
402382 2005 YY64 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
402383 2005 YY68 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
402384 2005 YC69 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
402385 2005 YX69 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
402386 2005 YX70 27/12/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
402387 2005 YM71 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
402388 2005 YT72 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
402389 2005 YU77 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
402390 2005 YZ78 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
402391 2005 YL79 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
402392 2005 YE83 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
402393 2005 YM88 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
402394 2005 YM90 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
402395 2005 YW97 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
402396 2005 YM98 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
402397 2005 YA104 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
402398 2005 YX114 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
402399 2005 YJ116 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
402400 2005 YJ118 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL