Danh sách tiểu hành tinh/401901–402000

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
401901 2001 SX307 21/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
401902 2001 TF20 09/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
401903 2001 TW22 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
401904 2001 TA84 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
401905 2001 TY101 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
401906 2001 TE126 23/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
401907 2001 TE136 13/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
401908 2001 TO158 11/10/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
401909 2001 TR163 11/10/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
401910 2001 UJ71 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
401911 2001 UF77 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
401912 2001 UG108 20/10/2001 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL
401913 2001 UE120 22/10/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
401914 2001 UZ128 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
401915 2001 UD187 16/09/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
401916 2001 VV38 09/11/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
401917 2001 VG128 11/11/2001 Apache Point SDSS 780 m MPC · JPL
401918 2001 WF37 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
401919 2001 WW53 24/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
401920 2001 WD87 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
401921 2001 XL6 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
401922 2001 XJ45 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
401923 2001 XV166 14/12/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
401924 2001 YZ50 24/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
401925 2002 AT15 12/01/2002 Socorro LINEAR 480 m MPC · JPL
401926 2002 AF167 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
401927 2002 AH178 14/01/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
401928 2002 CF10 06/02/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
401929 2002 CC88 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
401930 2002 CK150 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
401931 2002 CU156 07/02/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
401932 2002 CD182 10/02/2002 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
401933 2002 CR201 10/02/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
401934 2002 CA206 10/02/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
401935 2002 CW208 10/02/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
401936 2002 CN260 07/02/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
401937 2002 CF314 06/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 940 m MPC · JPL
401938 2002 EY47 12/03/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
401939 2002 EH51 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
401940 2002 EK76 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
401941 2002 EL95 14/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
401942 2002 EP143 12/03/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
401943 2002 GE115 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
401944 2002 GT187 12/04/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
401945 2002 JA118 04/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
401946 2002 JC150 07/05/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
401947 2002 PH2 03/08/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
401948 2002 PS179 05/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 860 m MPC · JPL
401949 2002 QT70 28/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
401950 2002 QW81 30/08/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
401951 2002 QT111 16/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
401952 2002 QN122 29/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
401953 2002 RW5 03/09/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
401954 2002 RW25 05/09/2002 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
401955 2002 RY28 02/09/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
401956 2002 RK29 03/09/2002 Haleakala NEAT 850 m MPC · JPL
401957 2002 RJ241 14/09/2002 Palomar R. Matson 1,1 km MPC · JPL
401958 2002 RY248 14/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
401959 2002 RJ250 04/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
401960 2002 RL262 11/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
401961 2002 RO278 14/09/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
401962 2002 ST21 26/09/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
401963 2002 SW21 26/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
401964 2002 SA40 30/09/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
401965 2002 TJ99 04/10/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
401966 2002 TP132 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
401967 2002 TK135 04/10/2002 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
401968 2002 TE138 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 540 m MPC · JPL
401969 2002 TY144 02/10/2002 Haleakala NEAT 900 m MPC · JPL
401970 2002 TB185 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
401971 2002 TE195 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
401972 2002 TN199 06/10/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
401973 2002 TC251 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
401974 2002 TG257 09/10/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
401975 2002 TJ273 09/10/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
401976 2002 TO336 05/10/2002 Apache Point SDSS 890 m MPC · JPL
401977 2002 TZ380 09/10/2002 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
401978 2002 UL16 30/10/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
401979 2002 UC32 30/10/2002 Haleakala NEAT 540 m MPC · JPL
401980 2002 VV42 04/11/2002 Palomar NEAT 670 m MPC · JPL
401981 2002 VK43 04/11/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
401982 2002 VO61 05/11/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
401983 2002 VE73 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
401984 2002 VU115 11/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
401985 2002 VA120 12/11/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
401986 2002 VX142 05/11/2002 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
401987 2002 WE1 12/11/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
401988 2002 WD26 16/11/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
401989 2002 WN31 28/11/2002 Haleakala NEAT 970 m MPC · JPL
401990 2002 XR51 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
401991 2002 YZ11 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
401992 2003 AC5 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
401993 2003 AB94 10/01/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
401994 2003 BS27 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
401995 2003 CR3 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
401996 2003 FJ95 30/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
401997 2003 GH56 02/04/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
401998 2003 MO 22/06/2003 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
401999 2003 NG 01/07/2003 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
402000 2003 OK32 29/07/2003 Mauna Kea E.-M. David 2,4 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also