Danh sách tiểu hành tinh/402701–402800

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
402701 2006 VK87 14/11/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
402702 2006 VB90 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
402703 2006 VO98 11/11/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
402704 2006 VH104 13/11/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
402705 2006 VD110 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
402706 2006 VT112 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
402707 2006 VG121 02/11/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
402708 2006 VG128 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
402709 2006 VW129 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
402710 2006 VF147 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
402711 2006 VG149 19/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
402712 2006 VO150 09/11/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
402713 2006 VO156 13/11/2006 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
402714 2006 WH7 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
402715 2006 WF12 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
402716 2006 WW17 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
402717 2006 WQ20 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
402718 2006 WT33 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
402719 2006 WO36 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
402720 2006 WK42 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
402721 2006 WP48 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
402722 2006 WY55 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
402723 2006 WR56 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
402724 2006 WR67 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
402725 2006 WN70 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
402726 2006 WR86 18/11/2006 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
402727 2006 WS110 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
402728 2006 WO123 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
402729 2006 WE125 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
402730 2006 WE133 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
402731 2006 WS137 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
402732 2006 WY154 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
402733 2006 WJ158 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
402734 2006 WR158 22/11/2006 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
402735 2006 WV163 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
402736 2006 WN169 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
402737 2006 WX169 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
402738 2006 WH177 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
402739 2006 WH201 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
402740 2006 WX201 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
402741 2006 XL 09/12/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
402742 2006 XG6 08/12/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
402743 2006 XQ13 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
402744 2006 XD16 10/12/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
402745 2006 XQ26 12/12/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
402746 2006 XA32 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
402747 2006 XF32 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
402748 2006 XA38 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
402749 2006 XZ46 13/12/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
402750 2006 XL73 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
402751 2006 YW11 18/12/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 1,9 km MPC · JPL
402752 2006 YM12 14/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
402753 2006 YQ14 25/12/2006 Junk Bond D. Healy 1,7 km MPC · JPL
402754 2006 YW18 23/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
402755 2006 YK21 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
402756 2006 YC34 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
402757 2006 YV48 25/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
402758 2007 AT8 10/01/2007 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 3,2 km MPC · JPL
402759 2007 AK14 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
402760 2007 AN17 14/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
402761 2007 AL31 15/01/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
402762 2007 BF14 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
402763 2007 BO25 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
402764 2007 BW29 24/01/2007 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
402765 2007 BA33 20/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
402766 2007 BL41 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
402767 2007 BF47 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
402768 2007 BS49 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
402769 2007 BA52 24/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
402770 2007 BS76 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
402771 2007 BN77 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
402772 2007 BL78 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
402773 2007 BO78 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
402774 2007 BK81 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
402775 2007 CH3 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
402776 2007 CR4 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
402777 2007 CB15 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
402778 2007 CD21 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
402779 2007 CB30 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
402780 2007 CR31 14/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,1 km MPC · JPL
402781 2007 CA35 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
402782 2007 CH37 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
402783 2007 CS47 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
402784 2007 CD50 12/02/2007 Jarnac Jarnac Obs. 2,2 km MPC · JPL
402785 2007 DZ2 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
402786 2007 DK5 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
402787 2007 DA18 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
402788 2007 DO24 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
402789 2007 DW29 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
402790 2007 DE32 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
402791 2007 DK32 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
402792 2007 DV34 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
402793 2007 DO40 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
402794 2007 DL50 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
402795 2007 DO51 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
402796 2007 DQ51 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
402797 2007 DN54 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
402798 2007 DJ61 19/02/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
402799 2007 DZ61 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
402800 2007 DY62 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL