Danh sách tiểu hành tinh/402601–402700

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
402601 2006 SB154 20/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
402602 2006 SK158 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
402603 2006 SU160 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
402604 2006 SG168 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
402605 2006 SU176 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
402606 2006 SC188 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
402607 2006 SJ188 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
402608 2006 SE214 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
402609 2006 SB218 21/09/2006 Wildberg R. Apitzsch 940 m MPC · JPL
402610 2006 SL236 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
402611 2006 SD249 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
402612 2006 SY259 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
402613 2006 SN273 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
402614 2006 SB280 29/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 810 m MPC · JPL
402615 2006 SC296 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
402616 2006 SV313 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
402617 2006 SA318 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
402618 2006 SL318 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
402619 2006 SC337 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
402620 2006 SJ346 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
402621 2006 SE363 30/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
402622 2006 SK391 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
402623 2006 SW398 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
402624 2006 SK401 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
402625 2006 TO17 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
402626 2006 TT18 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
402627 2006 TK32 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
402628 2006 TC41 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
402629 2006 TH43 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
402630 2006 TW44 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
402631 2006 TB50 12/10/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
402632 2006 TL50 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
402633 2006 TH59 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
402634 2006 TD60 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
402635 2006 TQ78 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
402636 2006 TS99 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
402637 2006 TC105 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
402638 2006 TQ113 01/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,4 km MPC · JPL
402639 2006 TD118 03/10/2006 Apache Point A. C. Becker 1,8 km MPC · JPL
402640 2006 TF118 03/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,8 km MPC · JPL
402641 2006 TV119 11/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,9 km MPC · JPL
402642 2006 TR124 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
402643 2006 TD127 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
402644 2006 TJ127 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
402645 2006 US6 16/10/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
402646 2006 UN12 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
402647 2006 UJ17 19/10/2006 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 1,2 km MPC · JPL
402648 2006 UO24 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
402649 2006 UR39 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
402650 2006 UL46 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
402651 2006 UE55 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
402652 2006 UG71 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
402653 2006 UU77 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
402654 2006 UA83 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
402655 2006 UQ86 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
402656 2006 UC87 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
402657 2006 UK94 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
402658 2006 UR96 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
402659 2006 UC99 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 7744| 1,8 km MPC · JPL
402660 2006 UH104 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
402661 2006 US119 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
402662 2006 UH154 21/10/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
402663 2006 UK164 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
402664 2006 UU171 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
402665 2006 UZ177 16/10/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
402666 2006 UL192 19/10/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
402667 2006 UB193 19/10/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
402668 2006 UJ199 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
402669 2006 UM212 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
402670 2006 UX221 17/10/2006 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
402671 2006 UN238 23/10/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
402672 2006 UK241 23/10/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
402673 2006 UQ265 27/10/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
402674 2006 UJ273 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
402675 2006 UV279 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
402676 2006 UN282 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
402677 2006 UV285 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
402678 2006 UF286 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
402679 2006 UH335 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
402680 2006 UE336 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
402681 2006 UM336 21/10/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
402682 2006 UD338 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
402683 2006 UF346 19/10/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
402684 2006 UH361 19/10/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
402685 2006 VH2 09/11/2006 Dax Dax Obs. 850 m MPC · JPL
402686 2006 VO10 11/11/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
402687 2006 VO11 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
402688 2006 VW22 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
402689 2006 VA27 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
402690 2006 VB37 11/11/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
402691 2006 VS40 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
402692 2006 VN46 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
402693 2006 VQ48 10/11/2006 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
402694 2006 VG51 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
402695 2006 VU52 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
402696 2006 VU64 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
402697 2006 VB65 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
402698 2006 VC65 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
402699 2006 VD68 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
402700 2006 VY81 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL