Danh sách tiểu hành tinh/402401–402500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
402401 2005 YL120 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
402402 2005 YJ123 24/12/2005 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
402403 2005 YH128 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
402404 2005 YG129 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
402405 2005 YU132 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
402406 2005 YR134 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
402407 2005 YA139 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
402408 2005 YT142 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
402409 2005 YR148 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
402410 2005 YP150 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
402411 2005 YO154 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
402412 2005 YH158 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
402413 2005 YY169 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
402414 2005 YP179 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
402415 2005 YV191 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
402416 2005 YL192 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
402417 2005 YV196 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
402418 2005 YH201 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
402419 2005 YJ208 29/12/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
402420 2005 YK208 30/12/2005 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
402421 2005 YG235 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
402422 2005 YH270 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
402423 2005 YC274 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
402424 2006 AR11 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
402425 2006 AO26 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
402426 2006 AW30 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
402427 2006 AN33 02/01/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
402428 2006 AC36 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
402429 2006 AG36 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
402430 2006 AP40 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
402431 2006 AK42 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
402432 2006 AE49 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
402433 2006 AD61 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
402434 2006 AX64 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
402435 2006 AD84 06/01/2006 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
402436 2006 AM93 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
402437 2006 AW96 01/01/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
402438 2006 AK101 22/10/1998 Caussols ODAS 710 m MPC · JPL
402439 2006 BZ12 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
402440 2006 BE31 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
402441 2006 BJ31 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
402442 2006 BQ34 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
402443 2006 BX35 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
402444 2006 BS44 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
402445 2006 BV45 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
402446 2006 BN52 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
402447 2006 BK55 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
402448 2006 BX58 23/01/2006 Junk Bond D. Healy 4,5 km MPC · JPL
402449 2006 BE59 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
402450 2006 BP63 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
402451 2006 BC64 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
402452 2006 BJ64 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
402453 2006 BA87 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
402454 2006 BS87 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
402455 2006 BQ88 06/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
402456 2006 BM90 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
402457 2006 BE94 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
402458 2006 BD95 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
402459 2006 BV97 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
402460 2006 BL98 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
402461 2006 BO110 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
402462 2006 BV112 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
402463 2006 BM149 23/01/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
402464 2006 BB153 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
402465 2006 BU157 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
402466 2006 BA159 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
402467 2006 BW166 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
402468 2006 BK185 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
402469 2006 BK186 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
402470 2006 BD198 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
402471 2006 BM201 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
402472 2006 BO201 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
402473 2006 BK209 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
402474 2006 BS224 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
402475 2006 BD240 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
402476 2006 BR240 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
402477 2006 BC243 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
402478 2006 BS261 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
402479 2006 BW273 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
402480 2006 BK274 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
402481 2006 BR282 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
402482 2006 CB2 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
402483 2006 CA14 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
402484 2006 CY24 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
402485 2006 CN29 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
402486 2006 CA35 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
402487 2006 CD42 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
402488 2006 CA45 26/01/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
402489 2006 CQ45 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
402490 2006 CH47 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
402491 2006 CR58 05/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
402492 2006 CT59 06/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
402493 2006 DS1 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
402494 2006 DZ7 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
402495 2006 DN9 21/02/2006 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
402496 2006 DW12 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
402497 2006 DP16 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
402498 2006 DC19 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
402499 2006 DJ26 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
402500 2006 DU38 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL