Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/401401–401500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
401401 2013 CL57 01/10/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
401402 2013 CY57 12/04/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
401403 2013 CK61 09/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
401404 2013 CX61 09/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
401405 2013 CA63 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
401406 2013 CG63 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
401407 2013 CL64 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
401408 2013 CP64 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
401409 2013 CO65 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
401410 2013 CT65 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
401411 2013 CR66 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
401412 2013 CF67 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
401413 2013 CB69 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
401414 2013 CD70 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
401415 2013 CP72 13/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
401416 2013 CO73 13/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
401417 2013 CP74 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
401418 2013 CJ75 18/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
401419 2013 CP77 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
401420 2013 CJ81 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
401421 2013 CM81 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
401422 2013 CX81 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
401423 2013 CX82 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
401424 2013 CR85 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
401425 2013 CB86 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
401426 2013 CT95 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
401427 2013 CW98 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
401428 2013 CO101 08/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
401429 2013 CE104 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
401430 2013 CE107 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
401431 2013 CX107 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
401432 2013 CS108 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
401433 2013 CN110 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
401434 2013 CX110 20/07/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
401435 2013 CL111 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
401436 2013 CE116 09/06/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
401437 2013 CJ122 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
401438 2013 CT123 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
401439 2013 CP126 06/09/2008 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
401440 2013 CJ130 09/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
401441 2013 CE131 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
401442 2013 CM131 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
401443 2013 CH132 08/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
401444 2013 CT134 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
401445 2013 CJ135 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
401446 2013 CY135 27/01/2010 WISE WISE 12 km MPC · JPL
401447 2013 CG137 22/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
401448 2013 CH137 21/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
401449 2013 CJ137 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
401450 2013 CR138 05/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
401451 2013 CE139 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
401452 2013 CL139 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
401453 2013 CL147 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
401454 2013 CE152 16/03/2010 WISE WISE 1,3 km MPC · JPL
401455 2013 CL156 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
401456 2013 CA160 13/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
401457 2013 CW161 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
401458 2013 CM162 05/05/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
401459 2013 CG164 19/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
401460 2013 CE165 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
401461 2013 CJ166 06/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
401462 2013 CJ169 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
401463 2013 CN169 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
401464 2013 CC170 16/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
401465 2013 CP172 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
401466 2013 CQ173 02/07/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
401467 2013 CZ173 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
401468 2013 CS174 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
401469 2013 CJ175 31/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
401470 2013 CE182 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
401471 2013 CA183 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
401472 2013 CQ183 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
401473 2013 CY187 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
401474 2013 CG190 29/10/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
401475 2013 CE192 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
401476 2013 CP194 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
401477 2013 CU195 21/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
401478 2013 CG196 21/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
401479 2013 CJ198 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
401480 2013 CM204 14/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
401481 2013 CT204 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
401482 2013 CQ206 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
401483 2013 CX209 24/09/2000 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
401484 2013 CW210 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
401485 2013 DS1 10/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
401486 2013 DB3 02/04/2005 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
401487 2013 DX4 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
401488 2013 DT5 15/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
401489 2013 DY5 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
401490 2013 DV8 19/09/1973 Palomar PLS 980 m MPC · JPL
401491 2013 DK15 23/01/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
401492 2013 DB16 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
401493 2013 DC16 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
401494 2013 DG16 17/07/2010 WISE WISE 5,8 km MPC · JPL
401495 2013 EG3 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
401496 2013 ER10 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
401497 2013 EB13 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
401498 2013 EY15 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
401499 2013 EQ18 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
401500 2013 EX18 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL