Danh sách tiểu hành tinh/402501–402600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
402501 2006 DC40 22/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
402502 2006 DP42 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
402503 2006 DO45 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
402504 2006 DK52 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
402505 2006 DZ55 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
402506 2006 DV79 07/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
402507 2006 DN82 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
402508 2006 DK89 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
402509 2006 DY93 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
402510 2006 DS98 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
402511 2006 DE105 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
402512 2006 DR107 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
402513 2006 DN121 22/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
402514 2006 DQ123 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
402515 2006 DT134 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
402516 2006 DV138 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
402517 2006 DA141 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
402518 2006 DV157 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
402519 2006 DG158 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
402520 2006 DR161 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
402521 2006 DV195 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
402522 2006 DB205 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
402523 2006 EF12 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
402524 2006 ES13 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
402525 2006 ER21 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
402526 2006 EL24 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
402527 2006 EZ24 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
402528 2006 EC25 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
402529 2006 ES31 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
402530 2006 EW45 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
402531 2006 ET55 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
402532 2006 ER67 05/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
402533 2006 EU74 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
402534 2006 FY10 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
402535 2006 FC24 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
402536 2006 FT42 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
402537 2006 FN43 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
402538 2006 FP53 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
402539 2006 GE1 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
402540 2006 GD49 01/04/2006 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
402541 2006 HY11 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
402542 2006 HS48 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
402543 2006 HP66 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
402544 2006 HH112 25/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
402545 2006 JN4 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
402546 2006 JJ6 02/05/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 1,0 km MPC · JPL
402547 2006 JT9 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
402548 2006 JX20 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
402549 2006 JV44 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
402550 2006 KE53 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
402551 2006 KN62 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
402552 2006 KQ91 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
402553 2006 KW94 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
402554 2006 KM108 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
402555 2006 MU5 23/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
402556 2006 PX27 14/08/2006 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
402557 2006 QU1 17/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
402558 2006 QD18 17/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
402559 2006 QP19 17/08/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
402560 2006 QR35 17/08/2006 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
402561 2006 QP54 17/08/2006 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
402562 2006 QO60 20/08/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
402563 2006 QW61 22/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
402564 2006 QA123 29/08/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
402565 2006 RV4 12/09/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
402566 2006 RK7 11/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
402567 2006 RB11 12/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
402568 2006 RN25 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
402569 2006 RG26 14/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
402570 2006 RV33 12/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
402571 2006 RK35 14/09/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
402572 2006 RB47 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
402573 2006 RB52 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
402574 2006 RC53 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
402575 2006 RH53 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
402576 2006 RC54 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
402577 2006 RQ57 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
402578 2006 RX68 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
402579 2006 RO85 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
402580 2006 RA86 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
402581 2006 RX91 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
402582 2006 RF94 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
402583 2006 RG97 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
402584 2006 RJ100 14/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
402585 2006 RE102 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
402586 2006 SE22 17/09/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
402587 2006 SQ28 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
402588 2006 SY28 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
402589 2006 SQ43 16/09/2006 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
402590 2006 SB52 18/09/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
402591 2006 SP77 23/09/2006 Wildberg R. Apitzsch 1,3 km MPC · JPL
402592 2006 SC91 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
402593 2006 SN92 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
402594 2006 SO96 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
402595 2006 SV97 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
402596 2006 SN105 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
402597 2006 SQ129 19/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
402598 2006 SV146 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
402599 2006 SP150 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
402600 2006 SV151 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL