Danh sách tiểu hành tinh/402201–402300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
402201 2004 TX367 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
402202 2004 VC14 04/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
402203 2004 VW20 04/11/2004 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
402204 2004 VZ74 12/11/2004 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
402205 2004 VU88 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
402206 2004 VE112 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
402207 2004 WO1 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,7 km MPC · JPL
402208 2004 XN9 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
402209 2004 XL42 02/12/2004 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
402210 2004 XJ118 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
402211 2004 XJ119 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
402212 2004 XE124 10/12/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
402213 2004 XG146 14/12/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
402214 2004 XV165 02/12/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
402215 2004 YW13 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
402216 2005 AQ30 09/01/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
402217 2005 AY30 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
402218 2005 AE37 13/01/2005 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
402219 2005 AM46 11/01/2005 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
402220 2005 AV54 15/01/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
402221 2005 CF39 09/02/2005 La Silla A. Boattini, H. Scholl 2,9 km MPC · JPL
402222 2005 CZ64 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
402223 2005 EH108 04/03/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
402224 2005 EM145 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
402225 2005 EH151 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
402226 2005 EV152 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
402227 2005 EJ206 13/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
402228 2005 EK207 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
402229 2005 EH245 02/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
402230 2005 GX1 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
402231 2005 GB45 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
402232 2005 GN50 05/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
402233 2005 GG52 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
402234 2005 GA67 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
402235 2005 GE87 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
402236 2005 GK100 09/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
402237 2005 GR146 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
402238 2005 GG159 12/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
402239 2005 GK221 06/04/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
402240 2005 JW87 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
402241 2005 JH111 08/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
402242 2005 JV125 11/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
402243 2005 JF135 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
402244 2005 JJ137 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
402245 2005 JO137 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
402246 2005 KN7 20/05/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
402247 2005 KH11 31/05/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
402248 2005 LZ31 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
402249 2005 LF39 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
402250 2005 MK 16/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
402251 2005 MP27 18/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
402252 2005 MX27 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
402253 2005 ME48 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
402254 2005 NH6 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
402255 2005 NY11 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
402256 2005 NR18 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
402257 2005 OF18 12/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
402258 2005 PU10 04/08/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
402259 2005 QE45 26/08/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
402260 2005 QU73 02/08/2005 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
402261 2005 QV81 29/08/2005 Socorro LINEAR 13314| 1,7 km MPC · JPL
402262 2005 QZ122 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
402263 2005 QO131 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
402264 2005 QU135 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
402265 2005 QD157 30/08/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
402266 2005 QM164 31/08/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
402267 2005 QE166 30/08/2005 Anderson Mesa LONEOS AMO 1,4 km MPC · JPL
402268 2005 QE169 29/08/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
402269 2005 QP172 29/08/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
402270 2005 QB188 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
402271 2005 QD190 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
402272 2005 RS19 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
402273 2005 RF27 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
402274 2005 SC13 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
402275 2005 SR20 25/09/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
402276 2005 SR27 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
402277 2005 SU53 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
402278 2005 SS91 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
402279 2005 SP96 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
402280 2005 SU98 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
402281 2005 SC118 28/09/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
402282 2005 SU121 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
402283 2005 SR141 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
402284 2005 SL162 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
402285 2005 SE164 27/09/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
402286 2005 SR174 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
402287 2005 ST175 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
402288 2005 SP180 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
402289 2005 SZ192 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
402290 2005 SC197 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 410 m MPC · JPL
402291 2005 SH200 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
402292 2005 SS200 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
402293 2005 SB207 30/09/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,7 km MPC · JPL
402294 2005 SR212 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
402295 2005 SW221 27/09/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
402296 2005 SB241 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
402297 2005 SH242 12/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
402298 2005 SL242 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
402299 2005 SN245 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
402300 2005 SX247 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL