Danh sách tiểu hành tinh/402001–402100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
402001 2003 PR8 25/07/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
402002 2003 QL 18/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,1 km MPC · JPL
402003 2003 QG10 21/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,4 km MPC · JPL
402004 2003 QU32 21/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,0 km MPC · JPL
402005 2003 QV34 22/08/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
402006 2003 QY34 22/08/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
402007 2003 QZ51 23/08/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
402008 2003 QZ69 26/08/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, B. Sipőcz 820 m MPC · JPL
402009 2003 QV94 29/08/2003 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
402010 2003 QP104 30/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
402011 2003 RN7 05/09/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
402012 2003 RF15 15/09/2003 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
402013 2003 RZ24 15/09/2003 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
402014 2003 RA27 04/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,8 km MPC · JPL
402015 2003 SY24 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
402016 2003 SB28 18/09/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
402017 2003 SD32 16/09/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
402018 2003 SK34 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
402019 2003 SE39 16/09/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
402020 2003 SU54 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
402021 2003 SY59 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
402022 2003 SK83 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
402023 2003 SP87 17/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
402024 2003 SB88 17/09/2003 Črni Vrh Črni Vrh 4,4 km MPC · JPL
402025 2003 SA101 20/09/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
402026 2003 SC113 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
402027 2003 SG155 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 830 m MPC · JPL
402028 2003 SV157 20/09/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
402029 2003 SY164 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
402030 2003 SH173 18/09/2003 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
402031 2003 SQ175 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
402032 2003 SD185 21/09/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
402033 2003 SE187 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
402034 2003 SP206 25/09/2003 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
402035 2003 SO209 24/09/2003 Kvistaberg UDAS 4,1 km MPC · JPL
402036 2003 SB223 27/09/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
402037 2003 SE224 25/09/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,2 km MPC · JPL
402038 2003 SQ229 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
402039 2003 SS229 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
402040 2003 SY245 26/09/2003 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
402041 2003 SV270 25/09/2003 Palomar NEAT 660 m MPC · JPL
402042 2003 SK272 27/09/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
402043 2003 ST274 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
402044 2003 SY277 30/09/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
402045 2003 SP279 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
402046 2003 SD281 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
402047 2003 SR288 28/09/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
402048 2003 SZ292 27/09/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
402049 2003 SD301 17/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
402050 2003 SZ311 02/09/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
402051 2003 SW314 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
402052 2003 SU323 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
402053 2003 SY328 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
402054 2003 SF330 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,4 km MPC · JPL
402055 2003 SN333 26/09/2003 Apache Point SDSS 3,7 km MPC · JPL
402056 2003 SM338 26/09/2003 Apache Point SDSS 780 m MPC · JPL
402057 2003 SX348 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
402058 2003 ST372 26/09/2003 Apache Point SDSS 780 m MPC · JPL
402059 2003 SJ395 26/09/2003 Apache Point SDSS 900 m MPC · JPL
402060 2003 SF403 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
402061 2003 SX427 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
402062 2003 SE428 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
402063 2003 SU430 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
402064 2003 TW6 17/09/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
402065 2003 TE10 15/10/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
402066 2003 TY12 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
402067 2003 TF26 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
402068 2003 TB38 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
402069 2003 TV44 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
402070 2003 UB25 20/10/2003 Kingsnake J. V. McClusky 900 m MPC · JPL
402071 2003 UD29 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
402072 2003 UW32 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
402073 2003 UE107 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
402074 2003 UE113 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
402075 2003 UG128 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
402076 2003 UF193 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
402077 2003 US199 21/10/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
402078 2003 UM202 21/10/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
402079 2003 UX208 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
402080 2003 UP209 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
402081 2003 UB214 24/10/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
402082 2003 UK214 24/10/2003 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
402083 2003 UH215 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
402084 2003 UC225 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
402085 2003 UN226 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
402086 2003 UO233 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
402087 2003 UN241 24/10/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
402088 2003 UN255 25/10/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
402089 2003 UP255 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
402090 2003 UU255 21/10/2003 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
402091 2003 UC267 28/10/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
402092 2003 UG268 28/10/2003 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
402093 2003 UF280 27/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
402094 2003 UQ297 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
402095 2003 UC308 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
402096 2003 US315 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
402097 2003 UP317 22/10/2003 Apache Point SDSS 1,9 km MPC · JPL
402098 2003 WK3 24/10/2003 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
402099 2003 WN13 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
402100 2003 WW38 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL