Danh sách tiểu hành tinh/401001–401100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
401001 2011 QO17 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
401002 2011 QC31 19/08/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
401003 2011 QG40 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
401004 2011 QX61 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
401005 2011 QG88 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
401006 2011 QG92 04/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
401007 2011 QX92 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
401008 2011 QN93 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
401009 2011 RM3 20/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
401010 2011 RX10 17/11/2001 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
401011 2011 RP13 16/08/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
401012 2011 RY13 20/09/2001 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
401013 2011 RV15 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
401014 2011 SV4 16/06/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
401015 2011 SB9 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
401016 2011 SV29 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
401017 2011 SE32 21/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
401018 2011 SQ34 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
401019 2011 SC35 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
401020 2011 SZ36 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
401021 2011 SF40 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
401022 2011 SN46 25/08/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
401023 2011 SC51 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
401024 2011 SC56 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
401025 2011 SN80 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
401026 2011 SU98 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
401027 2011 SG102 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
401028 2011 SK118 12/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
401029 2011 SB126 16/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
401030 2011 SJ127 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
401031 2011 SL127 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
401032 2011 SR135 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
401033 2011 SX166 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
401034 2011 SK182 26/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
401035 2011 SL185 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
401036 2011 SO191 15/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
401037 2011 ST198 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
401038 2011 SH208 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
401039 2011 ST216 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
401040 2011 SA240 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
401041 2011 SW256 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
401042 2011 SJ260 29/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
401043 2011 SZ260 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
401044 2011 SH269 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
401045 2011 SC273 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
401046 2011 TM9 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
401047 2011 TH13 28/09/2011 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
401048 2011 UK 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
401049 2011 UA2 20/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
401050 2011 UG6 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
401051 2011 US7 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
401052 2011 UN16 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
401053 2011 UE17 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
401054 2011 UG17 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
401055 2011 UU19 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
401056 2011 UU24 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
401057 2011 UP35 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
401058 2011 UE36 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
401059 2011 UF39 05/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
401060 2011 UN39 26/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
401061 2011 UT45 01/10/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
401062 2011 UZ45 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
401063 2011 UP46 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
401064 2011 UM53 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
401065 2011 US53 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
401066 2011 UN54 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
401067 2011 UP54 21/05/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
401068 2011 UE59 07/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 900 m MPC · JPL
401069 2011 UK59 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
401070 2011 UO79 27/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
401071 2011 UH80 14/10/2001 Socorro LINEAR 570 m MPC · JPL
401072 2011 UT80 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
401073 2011 UC82 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
401074 2011 UM84 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
401075 2011 UV86 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
401076 2011 UK94 05/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
401077 2011 UM101 19/04/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
401078 2011 UD102 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
401079 2011 UY102 27/05/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
401080 2011 US103 13/04/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
401081 2011 UD106 11/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
401082 2011 UT116 19/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
401083 2011 UV119 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
401084 2011 UZ128 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
401085 2011 UB129 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
401086 2011 UE131 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
401087 2011 UV132 22/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
401088 2011 UD137 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
401089 2011 UP139 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
401090 2011 UM141 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
401091 2011 UW152 08/07/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
401092 2011 UM156 24/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
401093 2011 US164 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
401094 2011 UT170 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
401095 2011 UA177 01/10/2000 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
401096 2011 UK182 13/12/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
401097 2011 UG183 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
401098 2011 UO189 23/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
401099 2011 UZ189 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
401100 2011 UQ190 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL