Danh sách tiểu hành tinh/400901–401000

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
400901 2010 RM155 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
400902 2010 RG162 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
400903 2010 RB165 09/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
400904 2010 RG176 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
400905 2010 RC184 09/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
400906 2010 SP5 29/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
400907 2010 SB42 11/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
400908 2010 TN18 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
400909 2010 TY24 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
400910 2010 TV46 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
400911 2010 TH49 02/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
400912 2010 TW88 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
400913 2010 TS101 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
400914 2010 TM104 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
400915 2010 TW110 09/10/2010 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
400916 2010 TX115 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
400917 2010 TD149 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
400918 2010 TN149 12/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
400919 2010 TC160 28/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
400920 2010 TA166 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
400921 2010 TB174 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
400922 2010 TC181 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
400923 2010 TR187 08/08/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
400924 2010 UO3 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
400925 2010 UU9 14/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
400926 2010 UO25 28/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
400927 2010 UD28 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
400928 2010 UA43 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
400929 2010 UB45 11/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
400930 2010 UG58 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
400931 2010 UV58 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
400932 2010 UT78 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
400933 2010 UZ92 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
400934 2010 UP94 26/06/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
400935 2010 UE107 08/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
400936 2010 VP5 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
400937 2010 VH25 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
400938 2010 VD29 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
400939 2010 VH30 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
400940 2010 VG31 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
400941 2010 VD40 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
400942 2010 VT45 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
400943 2010 VA47 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
400944 2010 VF64 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
400945 2010 VO65 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
400946 2010 VJ83 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
400947 2010 VT90 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
400948 2010 VJ112 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
400949 2010 VX114 29/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
400950 2010 VU115 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
400951 2010 VM118 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
400952 2010 VO125 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
400953 2010 VP125 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
400954 2010 VH128 12/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
400955 2010 VG142 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
400956 2010 VH143 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
400957 2010 VD169 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
400958 2010 VQ181 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
400959 2010 VG182 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
400960 2010 VB201 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
400961 2010 VC204 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
400962 2010 VF213 27/07/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
400963 2010 VH216 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
400964 2010 WZ2 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
400965 2010 WA3 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
400966 2010 WT4 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
400967 2010 WD8 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
400968 2010 WF8 31/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
400969 2010 WS11 16/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
400970 2010 WO12 16/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
400971 2010 WG20 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
400972 2010 XX17 09/11/2004 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
400973 2010 XK19 07/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
400974 2010 XQ35 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
400975 2010 XE36 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
400976 2010 XE42 17/08/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
400977 2010 XM42 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
400978 2010 XH45 19/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
400979 2010 XM53 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
400980 2010 XJ56 26/03/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
400981 2010 XT71 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
400982 2010 XX76 13/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
400983 2010 XK83 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
400984 2010 XT86 29/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
400985 2010 YA1 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
400986 2011 AZ27 10/12/2004 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
400987 2011 AB40 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
400988 2011 AX43 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
400989 2011 BL22 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
400990 2011 BB61 15/12/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
400991 2011 CX24 07/12/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
400992 2011 CJ42 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
400993 2011 CZ117 02/03/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
400994 2011 EC86 13/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
400995 2011 GN41 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
400996 2011 OO17 27/06/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
400997 2011 QX9 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
400998 2011 QE10 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
400999 2011 QG11 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
401000 2011 QV13 08/09/1977 Palomar PLS 650 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also