Danh sách tiểu hành tinh/401801–401900

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
401801 2014 HS129 28/02/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
401802 2014 HM130 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
401803 2014 HB156 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
401804 2014 HR162 05/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
401805 2014 HK172 30/07/2006 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
401806 2014 HN176 13/07/2004 Siding Spring SSS 6,0 km MPC · JPL
401807 2014 HP179 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
401808 2014 JB24 25/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
401809 3195 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 820 m MPC · JPL
401810 3165 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
401811 1981 EM36 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,7 km MPC · JPL
401812 1994 AV8 08/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
401813 1994 RB5 05/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
401814 1994 WQ8 28/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
401815 1995 ME8 29/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
401816 1995 SL76 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
401817 1995 SX77 30/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
401818 1995 UR21 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
401819 1995 UD43 24/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
401820 1996 SP7 30/09/1996 Kleť Kleť Obs. 2,7 km MPC · JPL
401821 1997 SM7 23/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
401822 1997 YC18 24/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
401823 1998 QC60 26/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
401824 1998 QG71 17/08/1998 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
401825 1998 RH9 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
401826 1998 RR11 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
401827 1998 SH13 21/09/1998 Caussols ODAS 900 m MPC · JPL
401828 1998 SC31 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
401829 1998 SX31 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
401830 1998 SZ126 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
401831 1998 TD9 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
401832 1998 TO21 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
401833 1998 WA36 19/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
401834 1999 TB167 10/10/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
401835 1999 TC263 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
401836 1999 TX295 01/10/1999 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
401837 1999 UV21 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
401838 1999 UO32 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
401839 1999 UE54 19/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
401840 1999 UH56 20/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
401841 1999 VZ75 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
401842 1999 VF84 06/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
401843 1999 VH88 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
401844 1999 VM105 09/11/1999 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
401845 1999 VW116 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
401846 1999 WN5 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
401847 1999 WW19 16/11/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
401848 1999 WE21 16/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
401849 1999 XY77 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
401850 2000 AC90 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
401851 2000 AE207 03/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
401852 2000 AJ219 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
401853 2000 DB58 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
401854 2000 ER3 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
401855 2000 HW79 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
401856 2000 KW43 29/05/2000 Socorro LINEAR 320 m MPC · JPL
401857 2000 PG3 01/08/2000 Socorro LINEAR APO 4,2 km MPC · JPL
401858 2000 QJ54 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
401859 2000 QZ69 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
401860 2000 QP93 26/08/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
401861 2000 RB36 03/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
401862 2000 SA41 24/09/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
401863 2000 SM101 24/09/2000 Socorro LINEAR 32418| 2,1 km MPC · JPL
401864 2000 SP296 28/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
401865 2000 TT1 01/10/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
401866 2000 TF24 02/10/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
401867 2000 TM25 02/10/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
401868 2000 VS41 01/11/2000 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
401869 2000 VZ51 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
401870 2000 WZ10 22/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
401871 2000 WA44 21/11/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
401872 2001 BR70 26/01/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
401873 2001 CF17 01/02/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
401874 2001 FN60 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
401875 2001 KW9 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
401876 2001 OH17 22/07/2001 Ondřejov P. Pravec, L. Kotková 2,2 km MPC · JPL
401877 2001 ON32 22/07/2001 Ondřejov P. Pravec, L. Kotková 1,3 km MPC · JPL
401878 2001 OS83 27/07/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
401879 2001 OP91 31/07/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
401880 2001 PY34 10/08/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
401881 2001 QZ250 24/08/2001 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
401882 2001 QH283 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
401883 2001 QU329 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
401884 2001 QG333 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
401885 2001 RV17 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 280 m MPC · JPL
401886 2001 RH28 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
401887 2001 RA41 11/09/2001 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
401888 2001 RR56 24/09/1960 Palomar PLS 900 m MPC · JPL
401889 2001 RA83 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
401890 2001 RD85 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
401891 2001 RW121 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
401892 2001 SA5 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
401893 2001 SR27 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
401894 2001 SH85 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
401895 2001 SA154 17/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
401896 2001 SO184 19/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
401897 2001 SM224 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
401898 2001 SO269 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
401899 2001 SD298 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
401900 2001 SZ301 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL