Danh sách tiểu hành tinh/400401–400500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
400401 2008 AJ110 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
400402 2008 AP111 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
400403 2008 BJ3 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
400404 2008 BP3 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
400405 2008 BU17 30/01/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
400406 2008 BO20 30/01/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
400407 2008 BD44 30/01/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
400408 2008 BW47 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
400409 2008 CF6 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
400410 2008 CE16 03/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
400411 2008 CQ22 05/02/2008 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
400412 2008 CL33 24/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
400413 2008 CG43 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
400414 2008 CH54 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
400415 2008 CM61 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
400416 2008 CY68 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
400417 2008 CJ73 06/02/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
400418 2008 CE78 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
400419 2008 CL88 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
400420 2008 CM98 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
400421 2008 CQ100 09/02/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
400422 2008 CN104 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
400423 2008 CG115 11/01/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
400424 2008 CN126 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
400425 2008 CX126 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
400426 2008 CO153 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
400427 2008 CD154 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
400428 2008 CG165 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
400429 2008 CK178 11/01/2008 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
400430 2008 CH190 09/02/2008 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
400431 2008 CL204 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
400432 2008 CN214 11/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
400433 2008 DM8 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
400434 2008 DP8 24/02/2008 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,4 km MPC · JPL
400435 2008 DA23 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
400436 2008 DE46 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
400437 2008 DQ60 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
400438 2008 DS68 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
400439 2008 DE79 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
400440 2008 DG81 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
400441 2008 EM1 30/01/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
400442 2008 EA3 01/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
400443 2008 EH29 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
400444 2008 EX34 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
400445 2008 EV41 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
400446 2008 EH64 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
400447 2008 EJ81 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
400448 2008 EA135 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
400449 2008 EG137 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
400450 2008 EM147 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
400451 2008 EO152 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
400452 2008 EP154 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
400453 2008 EH162 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
400454 2008 FJ22 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
400455 2008 FD25 12/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
400456 2008 FC35 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
400457 2008 FU37 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
400458 2008 FT52 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
400459 2008 FN53 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
400460 2008 FT65 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
400461 2008 FP96 29/03/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
400462 2008 FX106 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
400463 2008 FB116 15/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
400464 2008 FW131 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
400465 2008 FV134 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
400466 2008 GJ4 07/04/2008 Grove Creek F. Tozzi 3,9 km MPC · JPL
400467 2008 GG11 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
400468 2008 GS17 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
400469 2008 GB19 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
400470 2008 GZ23 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
400471 2008 GZ25 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
400472 2008 GT29 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
400473 2008 GG37 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
400474 2008 GC43 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
400475 2008 GG47 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
400476 2008 GS49 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
400477 2008 GU57 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
400478 2008 GC82 25/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
400479 2008 GP89 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
400480 2008 GB132 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
400481 2008 GO139 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
400482 2008 HV1 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
400483 2008 HF4 27/04/2008 Dauban F. Kugel 4,2 km MPC · JPL
400484 2008 HL7 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
400485 2008 HX8 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
400486 2008 HL10 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
400487 2008 HH24 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
400488 2008 HM34 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
400489 2008 HW57 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
400490 2008 HJ69 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
400491 2008 JW3 01/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
400492 2008 JG4 01/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
400493 2008 JJ5 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
400494 2008 JK6 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
400495 2008 JF9 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
400496 2008 JS11 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
400497 2008 JZ17 04/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
400498 2008 JF23 07/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
400499 2008 JV25 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
400500 2008 JH36 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL