Danh sách tiểu hành tinh/401101–401200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
401101 2011 UD197 21/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
401102 2011 UQ202 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
401103 2011 UJ209 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
401104 2011 UO218 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
401105 2011 UQ218 15/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
401106 2011 UQ242 22/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
401107 2011 UY242 12/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
401108 2011 UN243 05/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
401109 2011 UE245 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
401110 2011 UQ251 30/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
401111 2011 UP253 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
401112 2011 UQ256 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
401113 2011 UN260 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
401114 2011 UZ267 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
401115 2011 UP268 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
401116 2011 US268 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
401117 2011 UF275 23/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
401118 2011 UL275 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
401119 2011 UB277 05/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
401120 2011 US280 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
401121 2011 UF281 25/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
401122 2011 UE284 28/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
401123 2011 UW286 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
401124 2011 UA293 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
401125 2011 UF293 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
401126 2011 UZ294 15/05/2004 Campo Imperatore CINEOS 900 m MPC · JPL
401127 2011 US299 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
401128 2011 US306 02/10/1997 Caussols ODAS 940 m MPC · JPL
401129 2011 UW307 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
401130 2011 UJ309 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
401131 2011 UL314 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
401132 2011 UF316 07/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
401133 2011 UE317 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
401134 2011 UX326 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
401135 2011 UN336 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
401136 2011 UN338 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
401137 2011 UL361 17/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
401138 2011 UC371 05/05/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
401139 2011 UB376 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
401140 2011 UW379 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
401141 2011 UP384 03/08/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
401142 2011 UX386 26/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
401143 2011 UL398 21/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
401144 2011 UL399 22/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
401145 2011 UU404 03/10/2011 XuYi PMO NEO 1,9 km MPC · JPL
401146 2011 VD9 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
401147 2011 VY10 20/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
401148 2011 VO11 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
401149 2011 VK12 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
401150 2011 VH13 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
401151 2011 VP13 21/09/2001 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
401152 2011 VJ16 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
401153 2011 WQ1 26/07/2006 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
401154 2011 WD2 17/09/2006 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
401155 2011 WB4 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
401156 2011 WF15 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
401157 2011 WQ16 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
401158 2011 WP27 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
401159 2011 WR35 23/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
401160 2011 WY43 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
401161 2011 WK48 16/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
401162 2011 WN53 01/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 660 m MPC · JPL
401163 2011 WU53 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
401164 2011 WV53 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
401165 2011 WX54 27/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
401166 2011 WY54 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
401167 2011 WZ54 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
401168 2011 WJ59 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
401169 2011 WE60 15/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
401170 2011 WQ63 01/06/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
401171 2011 WD65 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
401172 2011 WS65 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
401173 2011 WH70 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
401174 2011 WM70 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
401175 2011 WV88 09/02/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
401176 2011 WN94 21/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
401177 2011 WT96 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
401178 2011 WF97 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
401179 2011 WA98 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
401180 2011 WF99 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
401181 2011 WL102 04/05/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
401182 2011 WD103 08/06/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
401183 2011 WE103 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
401184 2011 WM104 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
401185 2011 WE108 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
401186 2011 WJ109 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
401187 2011 WS113 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
401188 2011 WV115 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
401189 2011 WA120 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
401190 2011 WP120 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
401191 2011 WL125 13/10/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
401192 2011 WN127 23/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
401193 2011 WD134 17/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
401194 2011 WX137 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
401195 2011 WJ139 01/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
401196 2011 WO139 27/10/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
401197 2011 WQ142 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
401198 2011 WS145 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
401199 2011 WJ153 04/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
401200 2011 YC1 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL