Danh sách tiểu hành tinh/400001–400100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
400001 2006 FW17 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
400002 2006 GN20 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
400003 2006 HG32 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
400004 2006 HD34 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
400005 2006 HD72 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
400006 2006 HV90 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
400007 2006 HP91 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
400008 2006 HL103 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
400009 2006 JC28 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
400010 2006 JC29 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
400011 2006 JF81 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
400012 2006 KH11 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
400013 2006 KE24 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,4 km MPC · JPL
400014 2006 KD108 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
400015 2006 KH126 25/05/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 780 m MPC · JPL
400016 2006 MG13 25/06/2006 Eskridge Farpoint Obs. 1,6 km MPC · JPL
400017 2006 OX10 26/07/2006 Hibiscus S. F. Hönig 810 m MPC · JPL
400018 2006 OG14 27/07/2006 Hibiscus S. F. Hönig 1,1 km MPC · JPL
400019 2006 OT14 25/07/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
400020 2006 OA22 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
400021 2006 PZ10 13/08/2006 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
400022 2006 PE32 15/08/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
400023 2006 PE33 13/08/2006 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
400024 2006 PL37 13/08/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
400025 2006 QK2 17/08/2006 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
400026 2006 QR42 17/08/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
400027 2006 QA48 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
400028 2006 QF83 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
400029 2006 QF92 16/08/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
400030 2006 QJ96 16/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
400031 2006 QX105 28/08/2006 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
400032 2006 QU107 28/08/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
400033 2006 QT108 28/08/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,0 km MPC · JPL
400034 2006 QZ116 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 970 m MPC · JPL
400035 2006 QF119 28/08/2006 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
400036 2006 QY121 29/08/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
400037 2006 QA135 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 810 m MPC · JPL
400038 2006 QM155 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
400039 2006 QS164 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
400040 2006 QK167 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
400041 2006 QW186 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
400042 2006 RX20 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
400043 2006 RK57 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
400044 2006 RH82 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
400045 2006 RA83 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
400046 2006 RC100 14/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
400047 2006 RT100 14/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
400048 2006 RX107 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 1,5 km MPC · JPL
400049 2006 RG120 12/09/2006 Mayhill A. Lowe 1,2 km MPC · JPL
400050 2006 SR26 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
400051 2006 ST38 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
400052 2006 SQ42 18/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
400053 2006 SV53 16/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
400054 2006 SK55 18/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
400055 2006 SC59 16/09/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
400056 2006 SV61 18/09/2006 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
400057 2006 SM71 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
400058 2006 SK76 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
400059 2006 SA95 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
400060 2006 SO95 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
400061 2006 SK97 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
400062 2006 SY97 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
400063 2006 SO98 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
400064 2006 SD105 19/09/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
400065 2006 SR116 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
400066 2006 SF127 24/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
400067 2006 SU127 17/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
400068 2006 SV130 23/09/2006 Kitami K. Endate 850 m MPC · JPL
400069 2006 SC152 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
400070 2006 SK159 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
400071 2006 SW167 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
400072 2006 SQ197 25/09/2006 Moletai Molėtai Obs. 1,0 km MPC · JPL
400073 2006 SC205 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
400074 2006 SF209 26/09/2006 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
400075 2006 SD228 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
400076 2006 SQ232 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
400077 2006 SY238 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
400078 2006 SU266 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
400079 2006 SV287 25/09/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
400080 2006 SC292 27/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
400081 2006 SS301 26/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
400082 2006 SC311 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
400083 2006 ST333 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
400084 2006 SJ343 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
400085 2006 SZ345 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
400086 2006 SA352 30/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
400087 2006 SG354 30/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
400088 2006 SB368 28/09/2006 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 680 m MPC · JPL
400089 2006 SH385 29/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,5 km MPC · JPL
400090 2006 SV389 30/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,5 km MPC · JPL
400091 2006 SQ390 30/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,0 km MPC · JPL
400092 2006 SQ400 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
400093 2006 SF406 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
400094 2006 SN407 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
400095 2006 SJ413 25/09/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
400096 2006 TX13 10/10/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
400097 2006 TF14 10/10/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
400098 2006 TK14 10/10/2006 Palomar NEAT 810 m MPC · JPL
400099 2006 TS24 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
400100 2006 TC28 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL