Danh sách tiểu hành tinh/399901–400000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
399901 2005 WT162 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
399902 2005 WP182 26/11/2005 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
399903 2005 WH185 29/11/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
399904 2005 WH202 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
399905 2005 XA1 04/12/2005 Mayhill A. Lowe 620 m MPC · JPL
399906 2005 XR5 01/12/2005 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
399907 2005 XY24 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
399908 2005 XL25 04/12/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
399909 2005 XR32 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
399910 2005 XL37 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
399911 2005 XU62 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
399912 2005 XG75 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
399913 2005 XA76 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
399914 2005 XP82 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
399915 2005 YB2 24/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
399916 2005 YW7 22/12/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
399917 2005 YX14 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
399918 2005 YL16 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
399919 2005 YT27 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
399920 2005 YJ38 02/12/2005 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
399921 2005 YN47 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
399922 2005 YE60 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
399923 2005 YU75 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
399924 2005 YO77 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
399925 2005 YR87 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
399926 2005 YJ110 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
399927 2005 YP131 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
399928 2005 YU131 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
399929 2005 YW141 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
399930 2005 YQ144 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
399931 2005 YU161 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
399932 2005 YA168 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
399933 2005 YP177 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
399934 2005 YY178 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
399935 2005 YG189 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
399936 2005 YU202 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
399937 2005 YD251 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
399938 2005 YL253 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
399939 2005 YR270 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
399940 2005 YH272 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
399941 2005 YG275 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
399942 2005 YZ278 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
399943 2006 AP12 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
399944 2006 AS16 05/01/2006 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
399945 2006 AS23 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
399946 2006 AT25 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
399947 2006 AT34 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
399948 2006 AD36 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
399949 2006 AM39 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
399950 2006 AA43 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
399951 2006 AB46 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
399952 2006 AR58 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
399953 2006 AT69 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
399954 2006 AT78 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
399955 2006 AU94 08/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
399956 2006 AZ95 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
399957 2006 AQ104 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
399958 2006 BR4 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
399959 2006 BK21 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
399960 2006 BZ35 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
399961 2006 BR47 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
399962 2006 BZ52 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
399963 2006 BG63 22/01/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
399964 2006 BW70 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
399965 2006 BD81 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
399966 2006 BZ81 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
399967 2006 BJ89 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
399968 2006 BT94 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
399969 2006 BV107 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
399970 2006 BS116 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
399971 2006 BU121 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
399972 2006 BN124 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
399973 2006 BU130 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
399974 2006 BS151 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
399975 2006 BO158 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
399976 2006 BM174 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
399977 2006 BA180 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
399978 2006 BG180 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
399979 Lewseaman 2006 BS198 30/01/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
399980 2006 BC213 30/01/2006 Bergisch Gladbach W. Bickel 830 m MPC · JPL
399981 2006 BC233 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
399982 2006 BW235 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
399983 2006 BP237 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
399984 2006 BU263 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
399985 2006 BW265 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
399986 2006 BY276 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
399987 2006 BE278 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
399988 2006 CK13 21/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
399989 2006 CN27 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
399990 2006 CJ35 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
399991 2006 CY50 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
399992 2006 DG12 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
399993 2006 DV14 23/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
399994 2006 DB15 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
399995 2006 DE22 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
399996 2006 DS35 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
399997 2006 DA45 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
399998 2006 DP142 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
399999 2006 DG161 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
400000 2006 DK190 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also