Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/400101–400200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
400101 2006 TO43 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
400102 2006 TS53 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
400103 2006 TQ58 03/06/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
400104 2006 TF65 11/10/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
400105 2006 TF75 11/10/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
400106 2006 TJ84 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
400107 2006 TO85 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
400108 2006 TN122 11/10/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
400109 2006 TS123 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
400110 2006 TC125 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
400111 2006 TB129 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
400112 2006 UF8 16/10/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
400113 2006 UF16 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
400114 2006 UQ20 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
400115 2006 UV21 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
400116 2006 UH24 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
400117 2006 UN30 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
400118 2006 UU30 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
400119 2006 UM32 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
400120 2006 UZ51 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
400121 2006 UE58 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
400122 2006 UG84 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
400123 2006 UL88 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
400124 2006 UM88 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
400125 2006 UY100 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
400126 2006 UP105 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
400127 2006 UO106 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
400128 2006 UG126 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
400129 2006 UK128 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
400130 2006 US128 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
400131 2006 UY128 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
400132 2006 UH152 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
400133 2006 UU170 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
400134 2006 UM177 16/10/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
400135 2006 UB178 16/10/2006 Catalina CSS 930 m MPC · JPL
400136 2006 UE188 19/10/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
400137 2006 UN189 19/10/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
400138 2006 UX189 19/10/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
400139 2006 UM192 19/10/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
400140 2006 UU201 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
400141 2006 UA215 25/10/2006 Kuma Kogen Y. Fujita 710 m MPC · JPL
400142 2006 UT224 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
400143 2006 UC227 20/10/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
400144 2006 UE232 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
400145 2006 UJ244 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
400146 2006 UZ251 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
400147 2006 UV280 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
400148 2006 UT288 30/10/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
400149 2006 UW329 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
400150 2006 UM335 17/10/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
400151 2006 UB346 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
400152 2006 VO12 11/11/2006 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
400153 2006 VP12 11/11/2006 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
400154 2006 VP23 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
400155 2006 VZ30 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
400156 2006 VH47 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
400157 2006 VV66 11/11/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
400158 2006 VR69 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
400159 2006 VX74 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
400160 2006 VH81 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
400161 2006 VY84 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
400162 2006 VM85 14/11/2006 San Marcello Pistoia Mountains Obs. 2,0 km MPC · JPL
400163 2006 VB111 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
400164 2006 VG111 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
400165 2006 VL112 13/11/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
400166 2006 VX133 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
400167 2006 VS134 15/11/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
400168 2006 VO143 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
400169 2006 VS154 16/10/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
400170 2006 WZ16 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
400171 2006 WY18 19/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
400172 2006 WZ18 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
400173 2006 WJ22 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
400174 2006 WW25 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
400175 2006 WC45 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
400176 2006 WH81 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
400177 2006 WV94 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
400178 2006 WP102 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
400179 2006 WO115 20/11/2006 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
400180 2006 WT118 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
400181 2006 WH119 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
400182 2006 WO120 21/11/2006 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
400183 2006 WB122 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
400184 2006 WZ133 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
400185 2006 WC139 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
400186 2006 WU146 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
400187 2006 WK187 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
400188 2006 WG200 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
400189 2006 WJ205 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
400190 2006 XL19 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
400191 2006 XL20 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
400192 2006 XS46 13/12/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
400193 Castión 2006 XW60 14/12/2006 San Marcello A. Boattini, M. Mazzucato 2,6 km MPC · JPL
400194 2006 XQ66 14/12/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
400195 2006 YL8 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
400196 2006 YL13 16/12/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
400197 2006 YN24 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
400198 2006 YD29 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
400199 2006 YO54 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
400200 2007 AG13 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL