Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/399101–399200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
399101 2014 DJ48 01/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
399102 2014 DG53 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
399103 2014 DC56 19/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
399104 2014 DE58 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
399105 2014 DM61 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
399106 2014 DU62 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
399107 2014 DU72 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
399108 2014 DH75 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
399109 2014 DY75 10/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
399110 2014 DF76 23/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
399111 2014 DR79 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
399112 2014 DP85 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
399113 2014 DT85 07/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
399114 2014 DD97 13/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
399115 2014 DU97 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
399116 2014 DT103 19/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 910 m MPC · JPL
399117 2014 DU113 29/03/2008 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
399118 2014 DV115 13/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
399119 2014 DE122 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
399120 2014 DL122 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
399121 2014 DG124 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
399122 2014 DY131 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
399123 2014 DU132 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
399124 2014 DL133 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
399125 2014 DH134 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
399126 2014 DY139 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
399127 2014 DS140 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
399128 2014 DL141 15/05/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
399129 2014 EB 11/03/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
399130 2014 EW1 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
399131 2014 EB5 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
399132 2014 EK7 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
399133 2014 ES10 22/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
399134 2014 ES15 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
399135 2014 EK17 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
399136 2014 EX17 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
399137 2014 EG18 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
399138 2014 EH18 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
399139 2014 EK20 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
399140 2014 ES20 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
399141 2014 ES21 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
399142 2014 EF31 01/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
399143 2014 ED34 06/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
399144 2014 EP37 27/01/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
399145 2014 ET38 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
399146 2014 EQ39 16/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
399147 2014 ET39 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
399148 2014 EP45 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
399149 2014 ES45 26/02/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
399150 2014 EE50 11/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
399151 2014 EQ50 07/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
399152 2014 ET51 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
399153 2014 FL4 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
399154 2014 FB6 05/04/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
399155 2014 FC6 12/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
399156 2014 FB11 27/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
399157 2014 FE11 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
399158 2014 FG17 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
399159 2014 FH17 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
399160 2014 FG18 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
399161 2014 FQ25 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
399162 2014 FM29 16/07/2004 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
399163 2014 FF34 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
399164 2014 FR35 21/03/2010 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
399165 2014 FS35 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
399166 2014 FT35 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
399167 2014 FG36 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
399168 2014 FL36 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
399169 2014 FA37 19/03/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
399170 2014 FJ37 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
399171 2014 FN37 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
399172 2014 FK39 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
399173 2014 FR41 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
399174 2014 FW47 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,4 km MPC · JPL
399175 2014 FX47 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
399176 2014 FR48 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
399177 2014 FS48 08/03/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
399178 2014 FZ48 22/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
399179 2014 FE49 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
399180 2014 FY49 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
399181 2014 FE50 26/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
399182 2014 FP52 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
399183 2014 FC55 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
399184 2014 FG55 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
399185 2014 FK57 27/04/2009 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
399186 2014 GS2 07/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
399187 2014 GP5 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
399188 2014 GR5 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
399189 2014 GS5 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
399190 2014 GU6 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
399191 2014 GE7 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
399192 2014 GG8 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
399193 2014 GS8 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
399194 2014 GZ8 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
399195 2014 GW10 24/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
399196 2014 GD15 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
399197 2014 GP16 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
399198 2014 GC17 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
399199 2014 GL22 24/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
399200 2014 GQ22 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL