Danh sách tiểu hành tinh/400201–400300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
400201 2007 AL13 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
400202 2007 AT14 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
400203 2007 AW24 15/01/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
400204 2007 AE30 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
400205 2007 BO 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
400206 2007 BT8 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
400207 2007 BC16 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
400208 2007 BZ35 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
400209 2007 BE46 25/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
400210 2007 BN58 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
400211 2007 BE61 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
400212 2007 BL69 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
400213 2007 BG78 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
400214 2007 BW78 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
400215 2007 CN1 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
400216 2007 CC5 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
400217 2007 CT20 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
400218 2007 CE22 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
400219 2007 CA55 13/01/2007 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
400220 2007 CO79 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
400221 2007 DR16 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
400222 2007 DH20 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
400223 2007 DE80 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
400224 2007 DV92 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
400225 2007 DP100 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
400226 2007 DA101 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
400227 2007 EC64 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
400228 2007 ER110 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
400229 2007 EY115 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
400230 2007 EP153 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
400231 2007 EZ172 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
400232 2007 ET219 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
400233 2007 FY15 19/03/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
400234 2007 GL11 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
400235 2007 GC48 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
400236 2007 HS53 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
400237 2007 HX61 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
400238 2007 HS66 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
400239 2007 HA85 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
400240 2007 HX95 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
400241 2007 JX44 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
400242 2007 NZ4 15/07/2007 Reedy Creek J. Broughton 1,0 km MPC · JPL
400243 2007 ON6 21/07/2007 Reedy Creek J. Broughton 980 m MPC · JPL
400244 2007 PD11 12/08/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 890 m MPC · JPL
400245 2007 PW17 09/08/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
400246 2007 PN23 12/08/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
400247 2007 PA24 12/08/2007 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
400248 2007 PW25 08/08/2007 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
400249 2007 PF26 11/08/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
400250 2007 PY36 13/08/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
400251 2007 PS39 13/08/2007 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
400252 2007 PR49 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
400253 2007 PT50 09/08/2007 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
400254 2007 RC 01/09/2007 Eskridge G. Hug 820 m MPC · JPL
400255 2007 RW4 03/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
400256 2007 RG24 03/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
400257 2007 RF26 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
400258 2007 RG36 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
400259 2007 RR65 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
400260 2007 RK87 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
400261 2007 RM115 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
400262 2007 RY117 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
400263 2007 RP137 14/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
400264 2007 RW139 03/09/2007 Catalina CSS 630 m MPC · JPL
400265 2007 RP143 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
400266 2007 RP147 11/09/2007 XuYi PMO NEO 1,1 km MPC · JPL
400267 2007 RU148 12/09/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
400268 2007 RO149 12/09/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
400269 2007 RE206 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
400270 2007 RA218 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
400271 2007 RQ220 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
400272 2007 RL227 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
400273 2007 RO233 12/08/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
400274 2007 RF235 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
400275 2007 RE243 03/09/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
400276 2007 RC246 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
400277 2007 RO265 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
400278 2007 RE301 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
400279 2007 RP302 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
400280 2007 RH310 05/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
400281 2007 RT311 04/09/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
400282 2007 RV314 03/09/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
400283 2007 SY3 16/09/2007 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
400284 2007 SK10 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
400285 2007 SO20 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
400286 2007 TQ9 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
400287 2007 TE10 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
400288 2007 TJ46 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
400289 2007 TH51 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
400290 2007 TT64 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
400291 2007 TS69 14/10/2007 Wrightwood J. W. Young 1,8 km MPC · JPL
400292 2007 TM79 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
400293 2007 TU89 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
400294 2007 TJ91 13/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 1,0 km MPC · JPL
400295 2007 TL111 03/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
400296 2007 TJ119 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
400297 2007 TQ124 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
400298 2007 TU124 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
400299 2007 TN126 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
400300 2007 TQ126 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL