Danh sách tiểu hành tinh/399001–399100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
399001 2013 FE19 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
399002 2013 FC23 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
399003 2013 FM26 07/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
399004 2013 GW3 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
399005 2013 GZ8 22/07/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
399006 2013 GX9 16/03/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
399007 2013 GV10 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
399008 2013 GH11 25/07/2010 WISE WISE 5,1 km MPC · JPL
399009 2013 GT12 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
399010 2013 GJ16 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
399011 2013 GF19 26/07/1998 Caussols ODAS 4,2 km MPC · JPL
399012 2013 GM22 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
399013 2013 GE27 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
399014 2013 GU27 03/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
399015 2013 GA33 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
399016 2013 GM35 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,6 km MPC · JPL
399017 2013 GH38 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
399018 2013 GO48 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
399019 2013 GT55 09/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
399020 2013 GZ55 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
399021 2013 GH59 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
399022 2013 GT71 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
399023 2013 GB83 20/05/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,2 km MPC · JPL
399024 2013 GG85 10/07/2004 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
399025 2013 GV91 13/03/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
399026 2013 GD92 14/03/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
399027 2013 GG119 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
399028 2013 GX125 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
399029 2013 GT134 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
399030 2013 HK4 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
399031 2013 HM13 01/06/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
399032 2013 HK18 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
399033 2013 HT22 01/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
399034 2013 HM23 22/07/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
399035 2013 HZ23 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
399036 2013 HM34 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
399037 2013 HJ50 13/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
399038 2013 HT53 21/09/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
399039 2013 HB65 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
399040 2013 HN126 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
399041 2013 JA4 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
399042 2013 JL5 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
399043 2013 JZ17 19/09/2006 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
399044 2013 JF33 15/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
399045 2013 JJ45 19/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
399046 2013 JU61 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
399047 2013 KZ3 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
399048 2013 KB4 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
399049 2013 KS17 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
399050 2013 LF 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
399051 2013 LA28 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
399052 2013 LV34 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
399053 2013 PD54 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
399054 2013 QP59 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
399055 2013 TL45 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
399056 2013 WN69 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
399057 2013 YX15 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
399058 2013 YH19 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
399059 2013 YF28 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
399060 2013 YV29 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
399061 2013 YF31 16/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
399062 2013 YW80 21/02/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
399063 2013 YA85 24/03/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
399064 2013 YQ139 02/02/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
399065 2014 BQ2 05/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
399066 2014 BK23 03/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
399067 2014 BG37 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
399068 2014 BQ46 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
399069 2014 BL59 12/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
399070 2014 CW11 13/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
399071 2014 CX19 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
399072 2014 CZ20 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
399073 2014 CX21 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
399074 2014 CX22 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
399075 2014 CJ23 10/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
399076 2014 DC5 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
399077 2014 DB9 28/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
399078 2014 DS12 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
399079 2014 DV12 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
399080 2014 DO13 17/04/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
399081 2014 DQ13 28/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
399082 2014 DZ13 01/04/2009 XuYi PMO NEO 4,5 km MPC · JPL
399083 2014 DM14 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
399084 2014 DS14 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
399085 2014 DU14 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
399086 2014 DZ14 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
399087 2014 DE20 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
399088 2014 DC21 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
399089 2014 DT28 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
399090 2014 DU31 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
399091 2014 DG32 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
399092 2014 DA33 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
399093 2014 DL34 13/01/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
399094 2014 DD35 28/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
399095 2014 DR37 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
399096 2014 DZ37 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
399097 2014 DS38 23/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
399098 2014 DY41 01/10/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
399099 2014 DR46 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
399100 2014 DF47 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL