Danh sách tiểu hành tinh/399801–399900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
399801 2005 RH45 14/09/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
399802 2005 RJ45 14/09/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
399803 2005 SZ3 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
399804 2005 SR12 23/09/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
399805 2005 SG48 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
399806 2005 SC54 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
399807 2005 SM74 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
399808 2005 ST78 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
399809 2005 SN79 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
399810 2005 SY81 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
399811 2005 SZ86 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
399812 2005 SB108 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
399813 2005 ST118 31/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
399814 2005 SE133 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
399815 2005 SF170 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
399816 2005 SN180 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
399817 2005 SF202 30/09/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
399818 2005 SR204 30/09/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
399819 2005 SW253 22/09/2005 Palomar NEAT 32418| 2,4 km MPC · JPL
399820 2005 SV275 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
399821 2005 ST278 30/09/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
399822 2005 SV288 27/09/2005 Apache Point A. C. Becker 3,2 km MPC · JPL
399823 2005 SR292 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
399824 2005 TR7 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
399825 2005 TJ8 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
399826 2005 TN34 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
399827 2005 TV83 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
399828 2005 TE94 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
399829 2005 TN96 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
399830 2005 TV106 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
399831 2005 TF120 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
399832 2005 TD126 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
399833 2005 TP141 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
399834 2005 TB143 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
399835 2005 TM161 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
399836 2005 TU165 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
399837 2005 UT8 31/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 2,0 km MPC · JPL
399838 2005 UO14 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
399839 2005 UT29 23/10/2005 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
399840 2005 UZ32 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
399841 2005 UK71 30/09/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
399842 2005 UT82 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
399843 2005 UG85 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
399844 2005 UD93 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
399845 2005 UW100 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
399846 2005 UL114 22/10/2005 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
399847 2005 UV121 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
399848 2005 UH127 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
399849 2005 UB142 25/10/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
399850 2005 UW168 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
399851 2005 UD175 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
399852 2005 UL183 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
399853 2005 UA269 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
399854 2005 UJ269 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
399855 2005 UQ287 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
399856 2005 UC289 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
399857 2005 UZ292 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
399858 2005 UC294 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
399859 2005 UY300 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
399860 2005 UO325 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
399861 2005 UB363 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
399862 2005 UZ385 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
399863 2005 UL397 28/10/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
399864 2005 UH413 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
399865 2005 UV413 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
399866 2005 UR424 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
399867 2005 UA426 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
399868 2005 UG428 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
399869 2005 UQ463 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
399870 2005 UN498 07/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
399871 2005 UZ499 05/10/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
399872 2005 UL501 27/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
399873 2005 UL520 26/10/2005 Apache Point A. C. Becker 2,7 km MPC · JPL
399874 2005 VH28 04/11/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
399875 2005 VM43 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
399876 2005 VC46 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
399877 2005 VD102 01/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
399878 2005 VV106 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
399879 2005 VD108 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
399880 2005 VT115 11/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
399881 2005 VY133 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 3,4 km MPC · JPL
399882 2005 WR4 20/11/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
399883 2005 WJ18 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
399884 2005 WN21 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
399885 2005 WY21 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
399886 2005 WK24 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
399887 2005 WB38 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
399888 2005 WQ40 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
399889 2005 WR48 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
399890 2005 WN51 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
399891 2005 WX55 28/11/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
399892 2005 WS75 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
399893 2005 WB78 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
399894 2005 WA83 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
399895 2005 WH86 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
399896 2005 WH103 03/11/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
399897 2005 WL136 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
399898 2005 WA141 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
399899 2005 WH147 25/11/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
399900 2005 WV152 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL