Danh sách tiểu hành tinh/398901–399000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
398901 2013 CL127 14/09/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
398902 2013 CM130 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
398903 2013 CJ131 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
398904 2013 CN132 03/08/2004 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
398905 2013 CZ134 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
398906 2013 CL137 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
398907 2013 CE138 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
398908 2013 CK143 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
398909 2013 CB144 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
398910 2013 CO145 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
398911 2013 CW148 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
398912 2013 CN150 11/06/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
398913 2013 CY155 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
398914 2013 CK156 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
398915 2013 CX156 19/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
398916 2013 CY156 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
398917 2013 CZ156 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
398918 2013 CD157 01/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
398919 2013 CW165 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
398920 2013 CP168 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
398921 2013 CL171 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
398922 2013 CO173 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
398923 2013 CY174 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
398924 2013 CB175 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
398925 2013 CP176 15/04/2009 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
398926 2013 CY177 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
398927 2013 CQ178 25/01/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
398928 2013 CE179 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
398929 2013 CT181 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
398930 2013 CS185 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
398931 2013 CP188 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
398932 2013 CH189 24/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
398933 2013 CE190 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
398934 2013 CT190 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
398935 2013 CJ192 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
398936 2013 CL193 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
398937 2013 CP193 12/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
398938 2013 CQ194 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
398939 2013 CA197 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
398940 2013 CM197 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
398941 2013 CU197 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
398942 2013 CQ200 18/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
398943 2013 CD201 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
398944 2013 CE206 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
398945 2013 CY211 19/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
398946 2013 CS213 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
398947 2013 DS2 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
398948 2013 DK5 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
398949 2013 DZ5 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
398950 2013 DJ6 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
398951 2013 DK7 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
398952 2013 DT10 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
398953 2013 DJ13 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
398954 2013 DL13 19/03/2005 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
398955 2013 DW15 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
398956 2013 ET1 13/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
398957 2013 EW2 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
398958 2013 EL3 30/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
398959 2013 EX6 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
398960 2013 EQ7 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
398961 2013 EM10 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
398962 2013 EP12 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
398963 2013 EF13 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
398964 2013 EX13 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
398965 2013 ED14 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
398966 2013 ES14 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
398967 2013 EJ21 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
398968 2013 EU29 29/08/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
398969 2013 EE34 27/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
398970 2013 EY35 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
398971 2013 EE42 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
398972 2013 EF49 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
398973 2013 EJ50 07/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
398974 2013 EM50 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
398975 2013 EE54 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
398976 2013 EY57 10/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
398977 2013 EC60 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
398978 2013 EE66 18/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
398979 2013 EF66 12/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
398980 2013 EM72 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
398981 2013 EH79 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
398982 2013 EC80 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
398983 2013 EU81 13/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
398984 2013 EA82 25/06/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
398985 2013 EK88 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
398986 2013 EB90 17/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
398987 2013 ES92 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
398988 2013 EF99 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
398989 2013 EA101 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
398990 2013 EL107 04/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
398991 2013 ET109 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
398992 2013 EJ111 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
398993 2013 EB112 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
398994 2013 EM112 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
398995 2013 EN120 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
398996 2013 EM121 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
398997 2013 EQ128 25/05/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
398998 2013 EB147 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
398999 2013 FS1 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
399000 2013 FV14 07/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also