Danh sách tiểu hành tinh/399401–399500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
399401 2001 ST342 21/09/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
399402 2001 SM345 23/09/2001 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
399403 2001 TS 08/10/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
399404 2001 TL54 14/10/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
399405 2001 TB57 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
399406 2001 TA90 14/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
399407 2001 TV133 12/10/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
399408 2001 TB143 10/10/2001 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
399409 2001 TZ175 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
399410 2001 TP199 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
399411 2001 TV257 10/10/2001 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
399412 2001 TX258 14/10/2001 Apache Point SDSS 750 m MPC · JPL
399413 2001 UW39 17/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
399414 2001 UP176 25/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
399415 2001 UU196 19/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
399416 2001 UW220 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
399417 2001 VE25 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
399418 2001 VD77 12/11/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
399419 2001 VL104 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
399420 2001 WY54 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
399421 2001 WO92 21/11/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
399422 2001 WH93 21/11/2001 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
399423 2001 XA31 09/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
399424 2001 XD50 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
399425 2001 XY57 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
399426 2001 XW102 14/12/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
399427 2001 XM169 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
399428 2001 XB183 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
399429 2001 XP205 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
399430 2001 XB226 24/11/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
399431 2001 XM228 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
399432 2001 YZ2 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
399433 2001 YK4 23/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
399434 2001 YM53 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
399435 2001 YG115 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
399436 2002 AT30 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
399437 2002 AD129 14/01/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
399438 2002 AE130 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
399439 2002 AC136 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
399440 2002 AY205 13/01/2002 Apache Point SDSS 3,5 km MPC · JPL
399441 2002 AR208 09/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
399442 2002 CB1 02/02/2002 Cima Ekar ADAS 3,5 km MPC · JPL
399443 2002 ER108 09/03/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
399444 2002 EO158 05/03/2002 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
399445 2002 FE23 17/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
399446 2002 GF1 02/04/2002 Palomar NEAT 280 m MPC · JPL
399447 2002 GR97 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
399448 2002 GJ150 14/04/2002 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
399449 2002 GS178 14/04/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
399450 2002 JD4 22/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
399451 2002 JU108 06/05/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
399452 2002 JC114 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
399453 2002 NQ61 06/07/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
399454 2002 OH14 18/07/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
399455 2002 OZ28 19/07/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
399456 2002 PN27 14/07/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
399457 2002 PD43 07/08/2002 Palomar NEAT 540 m MPC · JPL
399458 2002 PC80 04/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
399459 2002 PZ105 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
399460 2002 PK169 08/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
399461 2002 PL172 08/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
399462 2002 PQ181 15/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
399463 2002 PB184 07/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
399464 2002 QZ46 30/08/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
399465 2002 QY74 19/08/2002 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
399466 2002 QW85 17/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
399467 2002 QG125 27/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
399468 2002 QC137 28/08/2002 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
399469 2002 QG140 20/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
399470 2002 RR4 15/08/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
399471 2002 RN5 03/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
399472 2002 RR136 11/09/2002 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
399473 2002 RR167 13/09/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
399474 2002 RY168 13/09/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
399475 2002 RZ244 11/09/2002 Haleakala NEAT 900 m MPC · JPL
399476 2002 RP261 13/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
399477 2002 RF266 15/09/2002 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
399478 2002 RS267 03/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
399479 2002 RP273 04/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
399480 2002 RB277 14/09/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
399481 2002 SW9 27/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
399482 2002 SK15 27/09/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
399483 2002 SN29 28/09/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
399484 2002 SA62 17/09/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
399485 2002 TD11 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
399486 2002 TQ34 02/10/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
399487 2002 TS36 02/10/2002 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
399488 2002 TA46 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
399489 2002 TO55 02/10/2002 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
399490 2002 TR133 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
399491 2002 TN136 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
399492 2002 TB143 04/10/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
399493 2002 TA159 05/10/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
399494 2002 TA165 02/10/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
399495 2002 TA173 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
399496 2002 TH181 14/10/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
399497 2002 TV190 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
399498 2002 TN203 04/10/2002 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
399499 2002 TA232 06/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
399500 2002 TX277 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL